ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA MILCZAREK, MARIA OSEK

Tytuł

Jakość mięsa świń rasy puławskiej żywionych mieszanką z udziałem bobiku niskotaninowego

Streszczenie

Materiał doświadczalny stanowiło 30 mięśni longissimus lumborum i 30 mięśni semimembranosus pobranych ze świń rasy puławskiej z 2 równolicznych grup żywieniowych (I, II). Zwierzęta grupy I (kontrolnej) żywione były mieszanką zawierającą jęczmień, pszenżyto, poekstrakcyjną śrutę sojową i dodatki mineralno-witaminowe, natomiast tuczniki grupy doświadczalnej otrzymywały mieszankę, do której wprowadzono 10 % nasion bobiku niskotaninowego w miejsce części poekstrakcyjnej śruty sojowej. Zastąpienie w mieszance części sojowej śruty poekstrakcyjnej śrutą z bobiku nie miało statystycznie istotnego (p ≥ 0,05) wpływu na zawartość składników podstawowych i związków mineralnych oraz na udział nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych w lipidach obu analizowanych mięśni. Wpłynęło jednak istotnie (p ≤ 0,05) na zwiększenie w mięśniach longissimus lumborum i semimembranosus tuczników z grupy II zawartości kwasu α-linolenowego odpowiednio: o 0,02 i 0,01 % oraz dihomo-γ-linolenowego – o 0,18 i 0,05 %. Zastosowany skład mieszanki paszowej dla świń rasy puławskiej nie miał wpływu na odczyn mięśni (pH1 i pH24) oraz wodochłonność i parametry barwy L* i b* obydwu mięśni. Mięśnie świń doświadczalnych cechowały się większym nasyceniem barwy czerwonej (a*), aczkolwiek różnica jako statystycznie istotna (p ≤ 0,05) została potwierdzona tylko w przypadku m. longissimus lumborum. Mięśnie longissimus lumborum i semimembranosus świń otrzymujących mieszankę z bobikiem charakteryzowały się istotnie (p ≤ 0,05) mniejszym wyciekiem naturalnym (odpowiednio: o ok. 20 % i o ok. 10 %) oraz lepszymi walorami smakowymi, w szczególności wyróżnikami tekstury – soczystością i kruchością.

Słowa kluczowe

świnie rasy puławskiej, żywienie, bobik niskotaninowy, jakość wieprzowiny

Do pobrania