ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA ZADERNOWSKA, WIOLETA CHAJĘCKA-WIERZCHOWSKA, LUCYNA KŁĘBUKOWSKA

Tytuł

Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ jako alternatywna metoda oznaczania obecności pałeczek Salmonella sp. w mięsie drobiowym

Streszczenie

Salmonella sp. jest jedną z głównych przyczyn zatruć pokarmowych. Z uwagi na czasochłonność standardowej metody wykrywania tego patogenu w żywności istnieje potrzeba doskonalenia metod alternatywnych. W badaniach zastosowano fluorescencyjną hybrydyzację in situ (FISH) z użyciem sondy Sal3 do wykrywania obecności Salmonella sp. w mięsie drobiowym (zaszczepionym Salmonella sp. oraz  innymi pałeczkami z rodziny Enterobacteriaceae) i porównano ją z immunodiagnostyczną metodą enzymoimmunofluorescencyjną (VIDAS® SLMX) oraz metodą wg PN-ISO-6579. Metodami: FISH i VIDAS nie otrzymano wyników fałszywie negatywnych. Metodą VIDAS uzyskano jednak kilka wyników fałszywie pozytywnych. W metodzie FISH nie zaobserwowano hybrydyzacji ze szczepami innymi niż Salmonella sp. Wyniki wskazują na możliwość zastosowania FISH jako szybkiej metody wykrywania Salmonella sp. w mięsie drobiowym.

Słowa kluczowe

mięso drobiowe, Salmonella sp., FISH, VIDAS, PN-ISO-6579

Do pobrania