ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ELENA HORSKÁ, PETER ŠEDÍK, JAKUB BERČÍK, ANDRZEJ KRASNODĘBSKI, MARIUSZ WITCZAK, AGNIESZKA FILIPIAK-FLORKIEWICZ

Tytuł

Aromakologia w sektorze żywności – aspekty wyboru produktów żywnościowych przez konsumentów

Streszczenie

Trend w terapii „powrotu do natury” zwiększa znaczenie stosowania olejków aromatycznych i czystych związków zapachowych nie tylko w medycynie, ale też w sferze biznesu. Usługi marketingowe związane z wykorzystaniem zapachów obejmują np. logo zapachowe, czy zapach korporacyjny, dobór zapachu do wnętrz – mocno uzależnionego od branży, zapachy używane w trakcie kampanii marketingowych, imprez czy w punktach sprzedaży oddziałujące na zachowanie klientów. W pracy przedstawiono przegląd literatury na temat zastosowań zapachu w detalicznych punktach sprzedaży produktów żywnościowych. Omówiono oddziaływanie zapachów na zachowania konsumentów, ich  emocje i postrzeganie otoczenia, w tym wpływ na prawdopodobieństwo dokonania zakupu, kwotę wydanych pieniędzy oraz ocenę produktów i sklepu. Wykazano pozytywny efekt zastosowanego zapachu na kupujących, na ich nastroje, zachowania i emocje. W  odniesieniu do typu zapachu w analizie uwzględniono w większości zapachy kwiatowe oraz na bazie żywności, w tym cytrusowe i ziołowe.  Wykazano, że uwzględnienie wskazówek węchowych dla poszczególnych kategorii produktów spożywczych pozytywnie wpływa na sprzedaż całej kategorii produktów. Podsumowując, można stwierdzić, że modyfikacja otoczenia przez dodanie odpowiednich zapachów pozytywnie  wpływa na klientów, a to może być dużym potencjałem dla sektora żywnościowego, jak również dla innych sfer biznesu.

Słowa kluczowe

aromakologia, związki aromatyczne, produkty żywnościowe, punkty sprzedaży, zachowania konsumenckie

Do pobrania