ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

BARBARA SZYMCZAK, WOJCIECH SAWICKI, ELŻBIETA BOGUSŁAWSKA-WĄS, ANNA KORONKIEWICZ, WALDEMAR DĄBROWSKI

Tytuł

Występowanie L. monocytogenes w świeżych owocach i warzywach pochodzących z upraw ekologicznych województwa zachodniopomorskiego

Streszczenie

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5.12.2007 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych nie ma obowiązku badania świeżych owoców i warzyw w kierunku obecności L. monocytogenes, mimo że jest coraz więcej informacji o izolacji tych bakterii z surowców roślinnych. Jakość owoców i warzyw w Polsce ocenia się na podstawie wzrokowej oceny świeżości, wyglądu zewnętrznego i ewentualnie zapleśnienia surowca. Celem pracy była ocena występowania L. monocytogenes w świeżych owocach i warzywach oraz porównanie różnych metod identyfikacji tych bakterii. Przebadano 220 próbek (w tym: 80 owoców i 140 warzyw), które pochodziły zarówno z lokalnych punktów sprzedaży detalicznej, jak również z upraw nawożonych obornikiem. Na podstawie identyfikacji przeprowadzonej zgodnie z PN-EN ISO 11290-2:2000 Listeria sp. stwierdzono w 50 % prób buraków ćwikłowych, 25 % marchwi, 15 % pomidorów i ziemniaków oraz 5 % pietruszki i 25 % truskawek. Natomiast techniką multiplex PCR L. monocytogenes stwierdzono w 10 % prób truskawek, 5 % pietruszki i 15 % ziemniaków. Badania biochemiczne nie mogą stanowić ostatniego etapu identyfikacji L. monocytogenes ze względu na duże rozbieżności wyników z rezultatami badań przeprowadzonch metodami biologii molekularnej. Wykazano zależność pomiędzy występowaniem L. monocytogenes w owocach i warzywach a rodzajem zastosowanego nawożenia. Listeria sp. i L. monocytogenes izolowano tylko z tych prób owoców i warzyw, które uprawiano na terenach nawożonych obornikiem. Ze względu na częstość występowania L. monocytogenes w owocach i warzywach pochodzących z upraw ekologicznych istnieje konieczność weryfikacji i wprowadzenia obowiązkowych badań kontrolnych również tych surowców roślinnych.

Słowa kluczowe

antropopresja, L. monocytogenes, nawożenie, uprawy ekologiczne, owoce, warzywa

Do pobrania