ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA MIĘDZOBRODZKA

Tytuł

Błędy żywieniowe społeczeństwa polskiego

Streszczenie

W każdym okresie życia człowieka warunkiem osiągnięcia pełni zadowolenia i powodzenia jest zdrowie. Na podstawie obserwacji, badań epidemiologicznych, klinicznych, badań na zwierzętach i ludziach ochotnikach stwierdzono, że pomiędzy sposobem żywienia a zdrowiem człowieka istnieje ścisła współzależność. Należy sobie zdawać sprawę, że zarówno żywienie niedoborowe jak i nadmierne prowadzą do tych samych rezultatów: skrócenia długości życia, zwiększenia wrażliwości na choroby, zmniejszenia wydajności pracy. Następstwa wadliwego żywienia mogą występować w każdym okresie życia człowieka. Nie ma ludzi odpornych na nieprawidłowe żywienie, są tylko bardziej lub mniej wrażliwi.

Do pobrania