ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARTA CHABEREK, MAŁGORZATA GNIEWOSZ, KATARZYNA POBIEGA, KATARZYNA RYBAK

Tytuł

Charakterystyka papieru powleczonego olejkiem eterycznym i ocena jego zastosowania w pakowaniu mięsa wołowego

Streszczenie

Wprowadzenie. Opakowanie aktywne poprawia bezpieczeństwo mikrobiologiczne i właściwości sensoryczne żywności, przez co wydłuża okres przydatności produktu do spożycia. Do żywności podatnej na zanieczyszczenie mikrobiologiczne należy surowe mięso wołowe. Listeria monocytogenes i Escherichia coli to patogeny powszechnie występujące w surowym mięsie, które są  przyczyną zatruć pokarmowych konsumentów na całym świecie. Papier celulozowy jest powszechnie stosowany do pakowania surowego mięsa. Aktywny papier można uzyskać przez powleczenie papieru substancjami przeciwdrobnoustrojowymi. Rolę naturalnych konserwantów mogą pełnić roślinne olejki eteryczne. Celem badań była charakterystyka papieru powleczonego olejkiem  eterycznym z kory cynamonowej, olejkiem z liści cynamonowych lub olejkiem goździkowym i ocena jego zastosowania w pakowaniu surowego mięsa wołowego.
Wyniki i wnioski. Powleczenie papieru olejkiem eterycznym z kory cynamonowej lub olejkiem goździkowym zmieniło barwę papieru na żółto-białą w stosunku do niebiesko-białej barwy papieru  kontrolnego i z dodatkiem olejku z liści cynamonowych. Powleczenie papieru wpłynęło na jego strukturę. Olejki eteryczne wniknęły w puste przestrzenie w papierze i wypełniły pory.  Zapakowanie surowego mięsa wołowego powleczonym papierem ograniczyło wzrost Listeria innocua i E. coli podczas chłodniczego przechowywania. Barwa mięsa nie uległa zmianie przez 72 godziny. Uzyskane  wyniki wskazują na możliwość zastosowania papieru powleczonego olejkami eterycznymi jako aktywnego opakowania do surowego mięsa wołowego.

Słowa kluczowe

opakowanie aktywne, papier, olejki eteryczne, surowe mięso wołowe

Do pobrania