ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

DOROTA KOWALSKA, PAWEŁ BIELAŃSKI, AGNIESZKA CHEŁMIŃSKA

Tytuł

Wpływ dodatku do paszy oleju lnianego i rybnego na profil kwasów tłuszczowych i utlenienie tłuszczu śródmięśniowego królików

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu 3 % dodatku oleju lnianego i rybnego oraz przeciwutleniacza na profil kwasów tłuszczowych, zawartość cholesterolu i witaminy E w lipidach mięsa króliczego. Badania przeprowadzono na potomstwie pochodzącym od 50 samic królików rasy nowozelandzkiej białej. Króliki grupy kontrolnej (I) żywiono pełnodawkową mieszanką standardową. Zwierzętom z grup II i III do receptury mieszanki wprowadzono 3 % dodatek oleju lnianego, przy czym w grupie III zwiększono o 100 % udział witaminy E jako naturalnego antyoksydanta w paszy. Zwierzętom z grupy IV i V wprowadzono do receptury 3 % dodatek oleju rybnego, zwiększając w grupie V udział witaminy E. W próbkach mięsa króliczego pobranych z mięśni tylnych nóg oznaczono: profil kwasów tłuszczowych, zawartość cholesterolu całkowitego i witaminy E oraz aldehyd malonowy (TBARS). Wprowadzenie 3 % dodatku oleju lnianego i rybnego spowodowało wzrost zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3. Stwierdzono wysoko istotną różnicę zawartości tych kwasów pomiędzy grupą kontrolną a grupami doświadczalnymi, jak również korzystne, pod względem żywieniowym, zmniejszenie dysproporcji kwasów n-6/n-3 PUFA. W badaniach stwierdzono istotny wpływ dodatku oleju lnianego i rybnego na zawartość cholesterolu całkowitego w mięsie króliczym. W badanych mięśniach króliczych, w grupach doświadczalnych stwierdzono wysoko istotny wzrost zawartości witaminy E oraz zmniejszenie zawartości aldehydu malonowego (TBARS), co świadczy o wolniejszym tempie utleniania lipidów mięsa.

Słowa kluczowe

królik, pasza, olej lniany, olej rybny, kwasy tłuszczowe, cholesterol, witamina E

Do pobrania