ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ELŻBIETA WSZELACZYŃSKA, JAROSŁAW POBEREŻNY, ANNA J. KEUTGEN, MAŁGORZATA SZCZEPANEK, NATALIA IDASZEWSKA, JULIAN BREWKA

Tytuł

Zmiany jakościowe przetworów z marchwi w zależności od dolistnego nawożenia roślin magnezem oraz wybranych procesów technologicznych

Streszczenie

Marchew uprawiana w Polsce przeznaczana jest do sprzedaży w postaci świeżego warzywa oraz do przetwórstwa. Jakość produktów przetworzonych zależy nie tylko od prawidłowo przeprowadzonego procesu technologicznego, ale również od wartości biologicznej surowca wyjściowego. Celem pracy było określenie wpływu dolistnego nawożenia roślin 3-procentowym roztworem magnezu, w ilości 0, 45, 90 kg MgO ha-1, na jakość korzeni pięciu odmianach marchwi (‘Berio’, ‘Flacoro’, ‘Karotan’, ‘Koral’, ‘Perfekcja’). Ponadto określono wpływ procesów przetwórczych korzeni na jakość mrożonek, suszu i konserw w słoikach. Największą zawartość sumy karotenoidów i witaminy C uzyskano w przetworach wyprodukowanych z korzeni spichrzowych marchwi pochodzących z poletek nawożonych dawką magnezu 90 kg ha-1. Niezależnie od zastosowanego procesu przetwarzania następowały straty karotenoidów średnio o 36,1 %, witaminy C – o 59,2 % a magnezu – o 23,3 %. Najmniejsze straty karotenoidów i witaminy C powodowały procesy mrożenia i konserwowania, największe – proces suszenia. Straty te wynosiły odpowiednio: 28,6 % i 23,6 % w mrożonkach, 27,7 % i 64,4 % – w konserwach oraz 51,9 % i 89,6 % – w suszu. Odwrotne wyniki uzyskano w przypadku magnezu, którego największe straty powodował proces konserwowania – 52,3 %, a najmniejsze suszenia – 0,14 %. Największą wartością odżywczą charakteryzowały przetwory wyprodukowane z korzeni marchwi nawożonych najwyższą dawką magnezu. Z badanych odmian marchwi do przetwórstwa najbardziej przydatne okazały się kolejno: ‘Karotan’, ‘Koral’ i ‘Perfekcja’.

Słowa kluczowe

marchew, odżywianie roślin, magnez, mrożenie, suszenie, konserwowanie w słoikach, karotenoidy, kwas askorbinowy

Do pobrania