ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

EWELINA SIDOR, KAROLINA TRYBULEC, MONIKA TOMCZYK, MAŁGORZATA DŻUGAN

Tytuł

Spirulina (Arthrospira platensis) jako składnik napojów funkcjonalnych

Streszczenie

Wprowadzenie: Spirulina jest zaliczana do kategorii tzw. super foods, których właściwości mają wpływać korzystnie na organizm człowieka i znalazła zastosowanie jako naturalny składnik barwiący żywność. Celem pracy była ocena właściwości przeciwutleniających i osmotycznych napojów przygotowanych na bazie różnych form spiruliny dostępnych w handlu i wody kokosowej jako naturalnego izotonicznego rozpuszczalnika. W oparciu o wyznaczone widma absorpcyjne i właściwości przeciwutleniające ekstraktów spiruliny (3 partie zielonej i 2 niebieskiej) wyselekcjonowano próbki o najwyższej aktywności do kolejnego etapu badań. Napoje wytworzono na bazie wody kokosowej (próba kontrolna) i spiruliny zielonej lub niebieskiej z rosnącym udziałem dodatku 0,1; 0,25 i 0,5 % w/v (łącznie 7 napojów). Porównano zawartość polifenoli, właściwości przeciwutleniające (DPPH) i osmotyczne wytworzonych napojów.
Wyniki i wnioski. Wykazano, że napoje na bazie niebieskiej spiruliny charakteryzują się wyższą, proporcjonalną do zastosowanego udziału dodatku, zawartością białka, polifenoli i aktywnością antyoksydacyjną niż napoje z zieloną spiruliną. Osmolalność wszystkich napojów zawierała się w granicach od 315 do 336 mOsm/kg H2O, co odpowiada wymaganiom stawianym napojom izotonicznym. Napoje na bazie niebieskiej spiruliny charakteryzowały się intensywną niebieską barwą i lepszymi cechami organoleptycznymi w porównaniu do zielonej spiruliny i wody kokosowej, jednak dodatek 0,5 % niekorzystnie wpłynął na walory organoleptyczne napoju. Wytworzone napoje mogą być zaliczone do napojów funkcjonalnych, dobrze nawadniających organizm, a dodatkowo wzbogaconych w cenne składniki odżywcze.

Słowa kluczowe

Arthrospira platensis, spirulina, fikocyjanina, napój izotoniczny, aktywność antyoksydacyjna

Do pobrania