ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MAŁGORZATA DŻUGAN, ANDŻELIKA RUSZEL, MONIKA TOMCZYK

Tytuł

Jakość miodów importowanych dostępnych na rynku podkarpackim

Streszczenie

W ostatnich latach rynek miodów importowanych rozwija się intensywnie, a ze względu na atrakcyjną cenę produkty importowane stanowią konkurencję dla miodów krajowych. W niniejszej pracy przeprowadzono ocenę jakości miodów importowanych dostępnych w  lokalnych supermarketach na podstawie parametrów jakości miodu określonych w obowiązujących przepisach. Ponadto zbadano ich  właściwości przeciwutleniające w porównaniu z miodami krajowymi. Badaniem objęto miody: akacjowy (3), lipowy (4), gryczany (4),  wielokwiatowy (5), spadziowy (4). W zakresie analizowanych parametrów fizykochemicznych odstępstwa od wymagań jakości handlowej  miodów obowiązujących w odpowiednich przepisach stwierdzono wyłącznie w odniesieniu do zawartości wody, 5-hydroksymetylofurfuralu  (HMF) i liczby diastazowej, odpowiednio w: 15, 35 i 45 % próbek. Zawartość związków polifenolowych była dodatnio skorelowana z aktywnością przeciwutleniającą miodów, mierzoną jako zdolność do redukcji jonów żelaza (Ferric Reducing  Antioxidant Power), zdolnością neutralizacji rodników DPPH, (Radical Scavenging Activity) oraz barwą miodu (odpowiednio: r = 0,847,  0,367 oraz 0,975). Badania wskazują, że miody importowane stanowią naturalny środek słodzący o znacznie niższej aktywności  biologicznej w porównaniu z miodami produkowanymi na Podkarpaciu, które były przedmiotem wcześniejszych badań.

Słowa kluczowe

miód, import, jakość handlowa, aktywność biologiczna

Do pobrania