ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JAROSŁAW KOWALIK, KAMIL ADAMCZEWSKI, STEFAN ZIAJKA

Tytuł

Szacowanie wzrostu liczby komórek Listeria monocytogenes w serze mozzarella z wykorzystaniem urządzenia impedymetrycznego

Streszczenie

Celem badań było określenie liczby pałeczek Listeria monocytogenes, którymi zanieczyszczono próbki sera typu mozzarella i przechowywano je w temperaturze: 3, 6, 9, 12, 15 21 i 37 °C. Pomiaru wzrostu liczby komórek L. monocytogenes dokonano za pomocą urządzenia Bactometer M64 (bioMérieux), stosując zmodyfikowane, selektywne podłoże mikrobiologiczne. Do podłoża BHI (bioMérieux) wprowadzono dodatek wybiórczy do bulionu Frasera i dodatek wybiórczy amonowo-żelazowy(III) dla Listeria (Merck). Otrzymane wyniki dopasowano do równania Baranyi’a i Robertsa i porównano z modelami prognostycznymi w programie ComBase Predictor. W wyniku przeprowadzonych badań zaobserwowano, że wraz ze wzrostem temperatury przechowywania tempo namnażania patogenu było większe, a wzrost liczby drobnoustrojów następował także w warunkach chłodniczych. Zmodyfikowana pożywka mikrobiologiczna umożliwiła ilościowe określanie liczby komórek Listeria z wykorzystaniem urządzenia impedymetrycznego.

Słowa kluczowe

mozzarella, Listeria monocytogenes, bezpieczeństwo żywności, mikrobiologia prognostyczna

Do pobrania