ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JOLANA KAROVIČOVÁ, ZLATICA KOHAJDOVÁ, KRISTÍNA KUKUROVÁ, JARMILA LEHKOŽIVOVÁ

Tytuł

Ocena autentyczności soku pomarańczowego na podstawie wybranych wyróżników

Streszczenie

Próbki soków pomarańczowych oceniano pod względem zgodności z kryteriami Code of Practice (CP) i porównywano z wartościami standardowymi RSK (Richtwerte und Schwankungsbreiten bestimmter Kennzahlen). We wszystkich 15 badanych sokach kwasowość ogólna, zawartość chlorków, lotnych kwasów i amoniaku nie przekraczała wartości podanych w CP. Stwierdzono, że próbki F i K zawierały więcej glukozy (odpowiednio 66.30 g/dmi 57.65 g/dm3) niż jest to dopuszczone przez CP, z kolei soki G i K osiągnęły najwyższe zawartości kwasu D-izocytrynowego (odpowiednio 103.68 g/dmi 109.96 g/dm3). Kryteria stosunku stężeń kwasów cytrynowego i D-izocytrynowego spełniały próbki soków 100% G, K i L oraz nektarów 12% P. Odpowiednie wartości wynosiły: 69.3; 118.6; 51.4 i 72.3.

Słowa kluczowe

sok pomarańczowy, zafałszowanie, autentyczność żywności, izotachoforeza

Do pobrania