ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KATARZYNA PARADOWSKA, MARTA CZERNIEJEWSKA, AGNIESZKA ZIELIŃSKA, JOANNA J. SAJKOWSKA-KOZIELEWICZ

Tytuł

Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów z suszonych owoców Goji

Streszczenie

Owoce Goji (kolcowoju) są produktem spożywczym zawierającym m.in. polifenole, aminokwasy, polisacharydy, karotenoidy, nienasycone kwasy tłuszczowe. Celem pracy było określenie właściwości przeciwutleniających ekstraktów etanolowych i wodnych otrzymanych z liofilizowanych jagód Goji oraz oznaczenie zawartości grup związków odpowiedzialnych za te właściwości. Surowce do badań pochodziły z Chin i Uzbekistanu. Oznaczono całkowitą zawartość polifenoli, flawonoidów, witaminy C, karotenoidów i cukrów. Właściwości przeciwutleniające określono metodami FRAP (Ferric reducing ability), DDPH· (rodnik 1,1-difenylo-2-pikrylohydrazylu) i ORAC (Oxygen-radical absorbance capacity). Wszystkie próbki charakteryzowały się dużą zawartością kwasu askorbinowego (2 ÷ 3 mg/g) i karotenoidów (1 ÷ 2,6 mg/g). Zawartość polifenoli (ok. 11 mg GAE/g) i flawonoidów (ok. 2,5 mg CE/g) była duża, choć w ekstraktach wodnych oznaczono mniej tych związków niż w ekstraktach etanolowych. Wszystkie próbki charakteryzowały się wysoką aktywnością przeciwutleniającą. Wyniki pomiarów metodą ORAC wykazały największe zróżnicowanie ekstraktów. W przypadku ekstraktów etanolowych oznaczono ok. 1 mmol Troloxu/g, a wodnych – 0,03 ÷ 0,1 mmol Troloxu/g. Wyniki testu DPPH również były niższe w przypadku ekstraktów wodnych. Analiza metodą FRAP nie wykazała dużych różnic między próbkami. Wyniki badań wskazują, że owoce Goji mogą stanowić uzupełnienie diety w związki bioaktywne o działaniu przeciwutleniającym, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Słowa kluczowe

jagody Goji, Lycium barbarum, kwas askorbinowy, przeciwutleniacze, flawonoidy

Do pobrania