ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA OSTROWSKA, MAGDALENA KOZŁOWSKA, DANUTA RACHWAŁ, PIOTR WNUKOWSKI, EWA NEBESNY, JUSTYNA ROSICKA-KACZMAREK

Tytuł

Koncentrat białkowo- błonnikowy z rzepaku – skład chemiczny i właściwości funkcjonalne

Streszczenie

Błonnik pokarmowy wywiera pozytywny wpływ na zdrowie człowieka, który przejawia się m.in. zmniejszaniem ryzyka otyłości, cukrzycy czy nowotworów. Jego właściwości funkcjonalne sprawiają, że jest pożądanym dodatkiem do żywności. Celem pracy była ocena właściwości odżywczych i funkcjonalnych nowatorskiego koncentratu białkowo-błonnikowego z rzepaku (RPFC), opracowanego przez  firmę NapiFeryn BioTech. Skład chemiczny, w tym skład aminokwasowy oraz właściwości funkcjonalne RPFC zostały porównane z  dostępnym na rynku błonnikiem sojowym (SF) i błonnikiem grochowym (PF) w celu oceny potencjału RPFC jako innowacyjnego składnika  do zastosowania w żywności. W badaniach wykazano, że RPFC zawierał znacznie więcej białka niż SF i PF.  Jednocześnie stwierdzono, że poziom całkowitego błonnika pokarmowego w RPFC był zbliżony do poziomu tego składnika w SF. RPFC  cechował się także największą zawartością popiołu i kwasu fitynowego. Na podstawie wyników analizy aminokwasów dowiedziono, że w  RPFC na najwyższym poziomie występowała lizyna. Koncentrat RPFC charakteryzował się większym udziałem niezbędnych aminokwasów  niż PF, ale mniejszym – niż SF. RPFC odznaczał się dobrymi właściwościami funkcjonalnymi, takimi jak: aktywność emulgowania,  stabilność emulsji, jak również zdolnością do absorpcji wody i oleju. Wykazano, że RPFC ma odpowiednie cechy do wykorzystania go jako  funkcjonalnego składnika żywności w produktach żywnościowych.

Słowa kluczowe

koncentrat białkowo-błonnikowy z rzepaku, błonnik pokarmowy, dodatki do żywności, funkcjonalność

Do pobrania