ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARZENA KOWALSKA, BARBARA SOKOŁOWSKA

Tytuł

Wykorzystanie bakteriofagów w łańcuchu żywnościowym

Streszczenie

Bakteriofagi są to wirusy bakteryjne odkryte na początku XX wieku. Niedostateczna wiedza na temat biologii fagów oraz intensywny rozwój antybiotykoterapii sprawiły, że tuż po ich odkryciu zainteresowanie naukowców bakteriofagami zmalało. Obecnie podejmowane są próby rozwiązania problemu bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności poprzez zastosowanie bakteriofagów w całym łańcuchu żywnościowym, w tym do bezpośredniej eliminacji bakterii z powierzchni żywności oraz powierzchni sprzętów mających kontakt z żywnością. Znaczącymi zaletami fagów, przemawiającymi za stosowaniem ich jako środków ochrony żywności, jest zdolność do infekowania wyłącznie specyficznych komórek bakteryjnych, brak wpływu na korozję sprzętów i powierzchni w zakładach przetwarzających żywność oraz brak oddziaływania na właściwości sensoryczne produktów spożywczych. Medycyna weterynaryjna zmaga się z szeroko rozpowszechnionym problemem antybiotykooporności, stąd badany jest potencjał bakteriofagów jako środków wykorzystywanych do zapobiegania infekcjom bakteryjnym u zwierząt hodowlanych i leczenia ich. W tym celu bakteriofagi aplikowane są w postaci aerozoli lub umieszczane w kapsułkach mających zapewnić im ochronę przed inaktywacją w wyniku działania niskiego pH kwasu żołądkowego. Dotychczas przeprowadzone badania potwierdzają również, że bakteriofagi nie wykazują toksycznego wpływu na organizmy ludzi i zwierząt. Fagi stanowią atrakcyjną alternatywę dla dotychczas stosowanych antybiotyków i środków dezynfekcyjnych. Szerokie spektrum zastosowania fagów w łańcuchu żywnościowym umożliwia znaczącą redukcję liczby zatruć pokarmowych na świecie. Celem niniejszej pracy było przybliżenie najnowszych danych literaturowych dotyczących zastosowania bakteriofagów na każdym etapie procesu powstawania produktów żywnościowych, zwanego powszechnie „od pola do stołu”, oraz przedstawienie najnowszych badań dotyczących stosowania bakteriofagów do szybkiego i łatwego wykrywania bakteryjnych patogenów znajdujących się w żywności.

Słowa kluczowe

bakteriofagi, patogeny, kapsułkowanie, biosensory

Do pobrania