ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JAROSŁAW KORUS, BOHDAN ACHREMOWICZ, MAREK SIKORA

Tytuł

Mikrokapsułkowanie substancji spożywczych

Streszczenie

W pracy omówiono przegląd ważniejszych technik mikrokapsułkowania stosowanych w przemyśle spożywczym. Przedstawiono również przykłady otrzymywania mikrokapsułkowanych substancji, używanych do celów spożywczych.

Do pobrania