ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MONIKA KORDOWSKA-WIATER, PIOTR JANAS, BOŻENA SOSNOWSKA, ADAM WAŚKO, ANNA NOWAK, BEATA KLUZA

Tytuł

Występowanie bakterii patogennych oraz drobnoustrojów wskaźnikowych zanieczyszczenia fekalnego w mrożonych warzywach

Streszczenie

W latach 2001-2004 przebadano ogółem 78 prób mrożonych warzyw (fasoli szparagowej, pora, kalafiora, kalafiora odmiany Romanesco, brukselki, cebuli, kapusty białej, jarmużu, brokuła), pochodzących z chłodni na terenie województwa lubelskiego. W próbach oznaczano obecność lub liczbę bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella ssp., Listeria monocytogenesStaphylococcus aureus, Bacillus cereus i Clostridium perfringens oraz wskaźniki zanieczyszczenia fekalnego, takie jak: bakterie z grupy coli, bakterie coli typu fekalnego, Escherichia coli i enterokoki. W żadnej próbie nie stwierdzono obecności bakterii Salmonella ssp. Pałeczki Listeria monocytogenes wykryto łącznie w 8 próbkach – pojedynczych brukselki, jarmużu, brokuła, pora, fasolki i kalafiora ‘Romanesco’ oraz w 2 próbach kalafiora. Zanieczyszczenie przez L. monocytogenes wystąpiło w 10,3% prób. B. cereus i S. aureus wykryto odpowiednio w 12,8 oraz 6,4% prób, lecz stopień zanieczyszczenia mrożonek przez te bakterie był niewielki, niezagrażający zdrowiu konsumentów. Bakterie Cl. perfringens występowały łącznie w 14,1% prób. Bakterie wskaźnikowe zanieczyszczenia fekalnego były obecne w większości badanych warzyw: bakterie z grupy coli stwierdzono w 93,6% prób, coli fekalne w 83,3%, E. coli w 69,2%, a enterokoki w 78,2% prób mrożonek. Liczba bakterii z grupy coli zawierała się w przedziale 0,34 – 3,04 log jtk·g-1, coli fekalnych wynosiła 0,32 – 2,27 log jtk·g-1, E. coli wahała się od 0,2 do 2,06 log jtk·g-1 , a enterokoków od 0,33 do 3,66 log jtk·g-1. Nie stwierdzono zależności między rodzajem warzyw a stopniem zanieczyszczenia przez drobnoustroje pochodzenia fekalnego. Ogólny stan sanitarno-zdrowotny mrożonych warzyw budzi zastrzeżenia, a uzyskane wyniki wskazują na potrzebę polepszenia jakości produktów.

Słowa kluczowe

jakość mikrobiologiczna, mrożone warzywa, patogeny, wskaźniki fekalne

Do pobrania