ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

HALINA GAMBUŚ, ANTONI GOLACHOWSKI, ANNA BALA-PIASEK, ANNA NOWOTNA, KRZYSZTOF SURÓWKA, ANNA MIKULEC, MONIKA BANIA

Tytuł

Ocena jakości ekstrudowanych chrupek z otrąb zbożowych

Streszczenie

Celem podjętych badań było zaproponowanie receptury na ekstrudowane wyroby przekąsko we (chrupki) z otrąb pszennych, żytnich i pszenżytnich, które oprócz dobrej tekstury charakteryzowałyby się pożądanymi walorami smakowymi. Ekstrudaty otrzymane w jednoślimakowym ekstruderze firmy Brabender poddano ocenie sensorycznej, oznaczono współczynnik ekspansji oraz profil tekstury w teksturometrze TA-XT2 firmy Stable Micro Systems, a także zawartość w nich włókna pokarmowego. Najlepsze do spożycia okazały się chrupki z otrąb pszenżytnich i żytnich, o ich wyjściowej wilgotności 14%, z 2- procentowym dodatkiem przyprawy „Jarzynka” albo 0,5-procentowym dodatkiem soli kuchennej i 20- procentowym udziałem kaszki manny lub kukurydzianej.

Do pobrania