ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, KAROLINA GADOMSKA, MICHAŁ SOWIŃSKI, KATARZYNA ŻBIKOWSKA, PIOTR ŁUKASIAK, ANNA ŻBIKOWSKA

Tytuł

Ocena możliwości zastosowania napojów roślinnych w recepturze chleba bezglutenowego

Streszczenie

Wprowadzenie. Dieta bezglutenowa jest jedynym sposobem leczenia schorzeń związanych z nietolerancją glutenu. Pieczywo jest podstawowym składnikiem każdej diety. Na przestrzeni ostatnich lat na rynku polskim możemy zaobserwować wzrost dostępności produktów bezglutenowych, jednak ich jakość wciąż odbiega od jakości produktów tradycyjnych. Produkcja żywności  bezglutenowej wiąże się z wieloma trudnościami technologicznymi związanymi z nadaniem produktom odpowiedniej konsystencji i tekstury. Stosunkowo często u osób ze świeżo zdiagnozowaną celiakią występuje również nietolerancja laktozy. Dlatego też celowym wydaje się podjęcie badań w kierunku zastąpienia mleka w recepturze chlebów bezglutenowych napojami roślinnymi.  Celem niniejszej pracy było określenie wpływu dodatku napojów roślinnych na jakość pieczywa bezglutenowego. Do wypieku użyto mleka, napoju sojowego, migdałowego oraz ryżowego. Chleby  bezglutenowe poddano ocenie sensorycznej. Badano również masę, masę właściwą, objętość, wilgotność, teksturę oraz barwę chlebów.
Wyniki i wnioski. Zauważono, iż rodzaj zastosowanego napoju wpływa zarówno na smak, zapach jak i na strukturę i teksturę. Chleby, w których zastosowano zamienniki mleka posiadają mniej  wyczuwalny smak chlebowy oraz dodanych drożdży. Natomiast w ocenie pożądalności sensorycznej najlepsze rezultaty uzyskano w przypadku chleba bezglutenowego z dodatkiem napoju  sojowego. Stwierdzono, że zastosowanie napojów roślinnych nie wpływa istotnie na masę po wypieku, masę właściwą oraz wilgotność. Zastosowanie napojów roślinnych do otrzymywania  chlebów bezglutenowych może być alternatywą dla osób stosujących dietę wegańską.

Słowa kluczowe

pieczywo bezglutenowe, napoje roślinne, tekstura, analiza sensoryczna

Do pobrania