ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MICHAŁ HALAGARDA, JOANNA PTASIŃSKA-MARCINKIEWICZ, KAMIL FIJOREK

Tytuł

Porównanie zawartości związków mineralnych w mleku konwencjonalnym i ekologicznym z południowej Polski

Streszczenie

Mleko jest jednym z najważniejszych środków spożywczych i surowców w przemyśle spożywczym. Jako pierwszy kompletny pokarm dla młodych ssaków jest bioaktywny i zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Uznaje się, że dzięki rolnictwu ekologicznemu uzyskuje się żywność o wysokiej jakości, wyprodukowaną w zrównoważonych warunkach, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego. Najnowsze badania dotyczące żywności i odżywiania nie potwierdzają jednak znacznych korzyści zdrowotnych związanych z konsumpcją produktów ekologicznych. Celem pracy była ocena i porównanie jakości komercyjnego krowiego mleka konwencjonalnego i ekologicznego w odniesieniu do zwartości wybranych składników mineralnych. Badania przeprowadzono na mleku krowim ekologicznym i tradycyjnym dostępnym na rynku w południowej Polsce. Próbki mleka analizowano pod względem zawartych w nich składników mineralnych, w tym wybranych metali toksycznych, przy użyciu absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej płomieniowej, emisyjnej spektrometrii atomowej oraz absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej w kuwecie grafitowej. Wyniki badań wskazują, że mleko ekologiczne i konwencjonalne nie różnią się istotnie w kontekście zawartości mikro- i makroelementów. Różnice dotyczyły jedynie zawartości sodu i manganu. Mleko ekologiczne zawierało ich średnio statystycznie istotnie mniej. Ponadto w jednym z rodzajów mleka ekologicznego wykryto obecność ołowiu, przy czym uzyskana wartość (5,24 mg/l) mieściła się w dopuszczalnych granicach. Kadm (w ilości 0,12 i 0,15 μg/l) został oznaczony w dwóch rodzajach mleka, pochodzących z tej samej firmy oraz w jednym mleku ekologicznym, w którym wykazane stężenie było na stosunkowo niskim poziomie (0,04 μg/l).

Słowa kluczowe

mleko krowie, wartość odżywcza, metale, składniki odżywcze, żywność ekologiczna

Do pobrania