ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KATARZYNA KOSIOR

Tytuł

Potencjał technologii Blockchain w zapewnianiu bezpieczeństwa i jakości żywności

Streszczenie

Blockchain (BCT) jest stosunkowo nową technologią cyfrową, która może zrewolucjonizować funkcjonowanie łańcuchów dostaw żywności. Technologia ta zapewnia możliwość przechowywania informacji o transakcjach i produktach w zdecentralizowanej i rozproszonej oraz  niepodatnej na zmiany i manipulacje bazie danych. Celem pracy było omówienie szans i wyzwań związanych z zastosowaniem BCT w  łańcuchach dostaw żywności w obszarach związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i jakości produktów żywnościowych. W ocenie potencjału tej technologii uwzględnione zostały zarówno zastosowania opisywane w literaturze przedmiotu, jak i efekty wybranych  projektów pilotażowych i demonstracyjnych, w ramach których testowane były rozwiązania i aplikacje bazujące na łańcuchu bloków.  Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że BCT może odegrać pozytywną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i jakości żywności. Podstawową korzyścią wynikającą z zastosowania tej technologii jest zwiększona przejrzystość działania łańcuchów dostaw  żywności.  Aplikacje bazujące na BCT pozwalają zwiększyć efektywność systemów śledzenia i identyfikowania produktów rolno- spożywczych w  łańcuchu dostaw. W rezultacie mogą skutkować zmniejszeniem liczby przypadków fałszowania żywności i nieuprawnionego stosowania certyfikatów jakości żywności. Ze stosowaniem BCT wiąże się równocześnie określone ryzyko i problemy. BCT nie osiągnął jeszcze pełnej dojrzałości technologicznej – możliwość skalowania BCT może okazać się problemem w bardziej rozbudowanych i złożonych łańcuchach dostaw obejmujących produkty wieloskładnikowe. Wskazać należy ponadto na bariery o charakterze społecznym,  ekonomicznym, prawnym i finansowym, które mogą negatywnie wpłynąć na perspektywy szerszego wykorzystania BCT w łańcuchach  dostaw żywności. W związku z tym, pomimo rosnącego zainteresowania przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego wykorzystaniem BCT  w praktyce, można spodziewać się, że wdrażanie BCT w łańcuchach dostaw żywności będzie następować stosunkowo powoli.

Słowa kluczowe

łańcuchy dostaw żywności, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności, technologia Blockchain (BCT)

Do pobrania