ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

EWA BIAZIK, ZLATA KRALIK, MANUELA KOSEVIC

Tytuł

Przeciwutleniacze w mięsnych produktach drobiowych: aspekty jakościowe i zdrowotne

Streszczenie

Wprowadzenie. Istnieją prognozy, że populacja ludzi może wzrosnąć aż do około 10 miliardów do 2050 roku. Może to doprowadzić do wzrostu całkowitego światowego zapotrzebowania na żywność od 35 % do 56 % w latach 2010 ÷ 2050. Dlatego jednym z głównym celem producentów żywności powinno być polepszenie jakości produktów spożywczych. Ponadto obecne zmiany  poziomu dochodów konsumentów mogą wpływać na preferencje odnośnie kupowanej żywności. Stosowanie naturalnych przeciwutleniaczy może zaspokoić rosnące zainteresowanie  konsumentów drobiu. W licznych opracowaniach literaturowych widoczna jest tendencja do wykorzystywania naturalnych przeciwutleniaczy jako zamienników syntetycznych. Celem pracy jest  dokonanie przeglądu najnowszych badań opisujących zastosowanie naturalnych przeciwutleniaczy w produkcji mięsa drobiowego oraz ich wpływ na jakość produktu końcowego.
Wyniki i wnioski. W pracy przedstawiono przegląd aktualnych rozwiązań w stosowaniu naturalnych związków przeciwutleniających w mięsie drobiowym i w drobiowych przetworach mięsnych w celu poprawy ich jakości i trwałości. W zapewnieniu prawidłowego żywienia i zdrowia ludzi dodatek antyoksydantów pozostaje przedmiotem nieprzerwanej debaty. Naturalne przeciwutleniacze skutecznie wydłużają okres przydatności do spożycia produktów drobiowych. Peroksydacja lipidów w mięsie zmniejsza się, gdy w paszy dodaje się naturalne przeciwutleniacze. Ponadto stosowanie naturalnych przeciwutleniaczy można zaliczyć działań strategicznych ukierunkowanych na utrzymania optymalnej jakości przetworzonych produktów drobiowych.

Słowa kluczowe

naturalne antyoksydanty, jakość produktów drobiowych, popyt na żywność

Do pobrania