ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA PRĄCZKO, JÓZEF GÓRA

Tytuł

Skład chemiczny olejku eterycznego z kwiatostanów lipy

Streszczenie

Badano olejek eteryczny otrzymany przez hydrodestylację surowca handlowego kwiatu lipy (Tilia cordata Mili. i/lub Tilia platyphyllos Scop.). Olejek uzyskano z wydajnością 0,014%. Dokonano rozdziału olejku na frakcje, metodą chromatografii fleszowej. Frakcje analizowano za pomocą GC i GCMS. Zidentyfikowano około 80 składników. Głównymi składnikami olejku są wysokowrzące węglowodory alifatyczne (42,19%), – trikozan (18,12%), heneikozan (10,06%), pentakozan (6,08%). Zidentyfikowano także: heksahydrofamezyloaceton (4,66%), linalol (3,88%), damascenon (1,27%) oraz inne.

Do pobrania