ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

AGNIESZKA PALKA, MAGDA ŚNIEGOCKA-DWORAK, ALEKSANDRA WILCZYŃSKA

Tytuł

Sprzedaż bezpośrednia a bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego na przykładzie praktyk w powiecie tczewskim

Streszczenie

Na rynku spożywczym dominują produkty wysoko przetworzone. Szeroka oferta produktów żywnościowych sprawia, że konsumenci są bardziej wymagający i dokonują zakupów z większą świadomością. Poszukują żywności atrakcyjnej sensorycznie, o sprawdzonym źródle  pochodzenia, spełniającej wymagania dotyczące bezpieczeństwa, w tym stosowanych substancji dodatkowych oraz ich dozwolonych ilości, poziomów substancji zanieczyszczających, pozostałości pestycydów, warunków napromieniania żywności, po działania  odejmowane w trakcie produkcji czy obrotu żywnością, których celem jest przede wszystkim zapewnienie, aby żywność była bezpieczna dla ludzkiego  zdrowia i życia. Wymagania te powinna również spełniać żywność sprzedawana w systemie sprzedaży bezpośredniej. Zgodnie z definicją żywność ta jest produkowana z surowców własnych podmiotu prowadzącego działalność wytwórczą i przeznaczona do sprzedaży  bezpośredniej. Przedmiotem niniejszej pracy była analiza wymogów formalnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów  spożywczych w celu określenia, czy aktualnie obowiązujący system prawny zapewnia bezpieczeństwo żywności sprzedawanej bezpośrednio. Przeprowadzono wywiad z pracownikiem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie oraz pilotażowe badanie ankietowe wśród  dziesięciu celowo dobranych producentów z terenu powiatu tczewskiego. Respondenci stanowili 34 % producentów żywności pochodzenia  zwierzęcego sprzedawanej bezpośrednio. Kwestionariusz ankietowy składał się z pytań o datę rejestracji działalności, sposoby zapewnienia  bezpieczeństwa wytwarzanym produktom oraz częstotliwość kontroli Inspekcji Weterynaryjnej. Wykazano, że zarówno system prawny,  sposób wytwarzania, jak i system kontroli gwarantuje bezpieczeństwo tego rodzaju żywności w badanej grupie. Obserwacje z badań  pilotażowych posłużą do przeprowadzenia analogicznych badań na większej, reprezentatywnej grupie respondentów.

Słowa kluczowe

sprzedaż bezpośrednia, zapewnienie bezpieczeństwa żywności, kontrola, Inspekcja Weterynaryjna

Do pobrania