ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ŁUKASZ BYCZYŃSKI, ROBERT DULIŃSKI

Tytuł

Wpływ dodatku alg do pieczywa żytniego na zawartość i biodostępność in vitro wybranych mikro i makroelementów

Streszczenie

Wprowadzenie. Na potrzeby przemysłu paliwowego opracowano wydajne sposoby upraw mikroglonów w fotobioreaktorach lub w otwartych zbiornikach recyrkulacyjnych. Zmniejszenie  światowego zapotrzebowania na paliwa powoduje, że wytwarzanie biopaliw trzeciej generacji staje się mniej opłacalne. Producenci alg poszukują dla nich alternatywnych zastosowań i wiążą  duże nadzieje z przemysłem spożywczym. Biomasa z alg jest doskonałym źródłem składników żywności – jest bogata w łatwo przyswajalne i dobrze zbilansowane białko oraz charakteryzuje się  wysoką zawartością makro- i mikroelementów występujących w łatwo przyswajalnych formach w postaci związków kompleksowych lub metaloorganicznych. W prezentowanej pracy  przedstawiono wyniki doświadczenia mającego na celu zbadanie wpływu dodatku do pieczywa żytniego mikroalg w różnych postaciach (Arthrospira platensis oraz Ascophyllum nodosum –  suszona, granulowana i wędzona) na zawartość azotu, fosforu, żelaza oraz jodu. W celu zbadania biodostępności wymienionych pierwiastków, wyprodukowane pieczywo poddano  symulowanemu procesowi trawienia w warunkach in vitro. Otrzymane dializaty oraz próbki pieczywa poddane mineralizacji wykorzystano do przeprowadzenia analiz zawartości wymienionych  makro- i mikroelementów metodami spektrofotometrycznymi.
Wyniki i wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na istotny statystycznie wpływ dodatku alg na wzrost poziomu omawianych pierwiastków. Największe różnice w zawartości analizowanych makro- i  mikroelementów w stosunku do chleba bez dodatków otrzymano dla prób zawierających suszoną spirulinę (Arthospira platensis) oraz Ascophyllum nodosum w postaci granulatu. Wprowadzone  do żytniego pieczywa mikroalgi zapewniły również wzrost biodostępności żelaza oraz jodu.

Słowa kluczowe

mikroelementy, makroelementy, pieczywo, biodostępność

Do pobrania