ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA MIKULEC, MAREK ZBOROWSKI, URSZULA CISOŃ-APANASEWICZ, ALEKSANDRA STAWIARSKA, STANISŁAW KOWALSKI

Tytuł

Wpływ pandemii covid-19 na zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży

Streszczenie

Wprowadzenie. Izolacja społeczna okazała się nowym doświadczeniem, które wpłynęło na wiele aspektów, w tym związanych za stylem życia ludzi na całym świecie. Zmiana nawyków żywieniowych, w połączeniu ze zmniejszeniem aktywności fizycznej, mogą przyczynić się do wzrostu ryzyka otyłości u dzieci i młodzieży. Celem pracy było określenie wpływu izolacji społecznej związanej z pandemią COVID-19 na zachowania żywieniowe dzieci i młodzieży. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety składający się z pytań otwartych i wyboru dotyczących zagadnień związanych z zachowaniami żywieniowymi, regularności i częstotliwości spożywania posiłków, określonych grup produktów oraz stosowanych suplementów.
Wyniki i wnioski. Wśród ankietowanych, dominowały nastolatki w wieku 13 ÷ 15 oraz 16 ÷ 18 lat zamieszkujące tereny wiejskie. Wzrost masy ciała podczas izolacji społecznej związanej z pandemią COVID-19 zadeklarowało 28,5 % dziewcząt i 36,3 % chłopców. Jako główne przyczyny wskazywano na zdalny tryb nauki, obniżenie aktywności fizycznej, obniżenie nastroju, stres, zaburzenia odżywiania i snu. Nie obserwowano istotnych różnic w liczbie spożywanych posiłków przed pandemią i podczas jej trwania między chłopcami a dziewczętami. Przed pandemią w obydwóch grupach dominowały osoby spożywające 3 posiłki. Podczas izolacji społecznej w obydwóch grupach zwiększyła się liczba osób spożywających 5 i więcej posiłków dziennie. Obserwowano wzrost spożycia kawy, herbaty oraz słonych i słodkich przekąsek. Podczas pandemii zmniejszyła się liczba osób podejmujących aktywność fizyczną jak również skróceniu uległ średni czas przeznaczany na uprawianie sportu.

Słowa kluczowe

zachowania żywieniowe, młodzież, pandemia COVID-19, izolacja społeczna, aktywność fizyczna

Do pobrania