ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA PLATTA, PAULINA KACZMARSKA

Tytuł

Wybrane zachowania zdrowotne dziewcząt w wieku od 14 do 19 roku życia a ryzyko wystąpienia zaburzeń odżywiania: badania pilotażowe

Streszczenie

Wprowadzenie. Postawy i zachowania zdrowotne łączą w sobie stosunek emocjonalny, przekonania oraz tendencje do pozytywnego lub negatywnego zachowania, dzięki czemu ich charakter jest bardzo złożony. Celem badań była ocena wybranych zachowań zdrowotnych oraz subiektywna samoocena wizerunku własnego ciała i sposobu żywienia dziewcząt w wieku od 14 do 19 roku  życia (n=114). Zakres pracy obejmował: zbadanie skłonności dziewcząt do ograniczania spożycia żywności (Restricted Eating Scale), ustalenie zachowań związanych z niewłaściwym jedzeniem  (Problem Eating Behaviors Questionnaire), wskazanie czynników mających wpływ na realizowane przez dziewczęta zachowania żywieniowe oraz subiektywną samoocenę wizerunku własnego  ciała i sposobu żywienia.
Wyniki i wnioski. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że dziewczęta miały problem z prawidłowym postrzeganiem wizerunku własnego ciała. Nie wykazano nadmiernego ograniczania  jedzenia, ale stwierdzono niewłaściwe zachowania żywieniowe, takie jak: jedzenie podczas wykonywania czynności, pojadanie w ciągu dnia, nieregularne spożywanie posiłków. Przeprowadzone  badania mogą zostać wykorzystane do celów edukacyjnych. Edukacja zdrowotna adolescentek jest szczególnie ważna, ponieważ dziewczęta deklarujące niski poziom samooceny wizerunku  własnego ciała są szczególnie narażone na wystąpienie zaburzeń odżywiania.Dalsze prowadzenie badań monitorujących zdrowotne postawy i zachowania jest użyteczne i zasadne ze względu na  diagnozę czy konieczne jest podejmowanie działań propagujących kształtowanie postaw i hierarchii wartości zdrowotnych wśród dziewcząt w wieku od 14 do 19 roku życia pochodzących ze  środowisk małomiejskich. Zrealizowane badania wpisują się w zarządzanie ryzykiem zdrowotnym i promocję zdrowia w populacji Polski.

Słowa kluczowe

dziewczęta, poziom zadowolenia z wyglądu ciała, niewłaściwe zachowania żywieniowe, ograniczanie spożycia żywności

Do pobrania