ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

TADEUSZ SIKORA

Tytuł

Wymagane informacje na etykietach żywności

Streszczenie

Rozporządzenie MRiGŻ z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 86 z 5 sierpnia 1994 r. poz. 402 zmieniło poprzednie z dnia 31 maja 1993 r. (Dz. U. Nr 48 z dnia 11 czerwca 1993 r. poz. 221). Omawiane Rozporządzenie reguluje sprawy znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, w opakowaniach jednostkowych, przeznaczonych do obrotu, sposób informowania o ich składnikach oraz o innych danych, które ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego powinny być podawane do wiadomości konsumentów. Postanowienia Rozporządzenia nie dotyczą środków spożywczych, przeznaczonych do obrotu
bez opakowania, oraz środków spożywczych pakowanych w miejscach sprzedaży na życzenie konsumenta.

Do pobrania