ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

JERZY PAŁASIŃSKI

Tytuł

Zastosowanie i zasady tworzenia kodu kreskowego EAN

Streszczenie

Kodowanie towarów związane jest z koniecznością ich szybkiej identyfikacji wynikającej z ciągłego wzrostu wymiany towarowej. Kody te nie służą końcowemu odbiorcy towaru (konsumentowi) i są dla niego praktycznie niezrozumiałe. Informacje w nich zawarte wykorzystywane są natomiast przede wszystkim w handlu, zarówno hurtowym jak i detalicznym, transporcie, a także w przemyśle. Kod kreskowy jest w stanie w szybki sposób udzielić pełnych informacji o produkcie. Producenci mają dzięki niemu możliwość otrzymywania od odbiorców bieżących informacji na temat zbytu ich wyrobów, co pozwala na dostosowanie produkcji do potrzeb rynku.

Do pobrania