ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MICHAŁ ŚWIECA, MONIKA KORDOWSKA-WIATER, MONIKA PYTKA, ŁUKASZ SĘCZYK, URSZULA GAWLIK-DZIKI

Tytuł

Zastosowanie kiełków wybranych roślin strączkowych jako nośnika dla Lactobacillus rhamnosus GG – badania przesiewowe

Streszczenie

Probiotyki i prebiotyki odgrywają ważna rolę w żywieniu zwierząt i człowieka. W badaniach oceniono możliwość zastosowania kiełków roślin strączkowych jako nośników probiotycznych bakterii Lactobacillus rhamnosus GG. W pracy określono wpływ gatunku rośliny, temperatury kiełkowania, metody inokulacji nasion lub wzrastających już kiełków na przeżywalność i/lub wzrost probiotyków w kiełkach. Stwierdzono, że liczba bakterii w kiełkach zależała od temperatury prowadzenia hodowli, metody inokulacji, jak też gatunku rośliny zastosowanej jako nośnik. Badane fasole (Adzuki oraz Mung) efektywnie kiełkowały w zakresie temp. 25 ÷ 35 ºC. Soczewica natomiast najwydajniej kiełkowała w temp. 25 ºC. W przypadku kiełków soczewicy i soi temperatura 35 ºC wpłynęła na zmniejszenie wydajności kiełkowania. Wzrost Lb. rhamnosus GG stwierdzono tylko w przypadku kiełków soczewicy i soi otrzymanych z nasion namoczonych w inokulum i kiełkowanych w temp. 25 ºC. Ich liczba w kiełkach wynosiła odpowiednio 3.1×106 i 7.18×106 jkt/g świeżej masy. Kiełki uzyskane z nasion analizowanych fasoli nie zapewniały warunków do przeżywalności i wzrostu bakterii probiotycznych. Najlepszym nośnikiem badanych bakterii probiotycznych były nasiona soi, w przypadku których w temp. 25 ºC otrzymano kiełki o najlepszych parametrach jakościowych po zastosowaniu inokulacji nasion zawiesiną bakterii probiotycznych.

Słowa kluczowe

rośliny strączkowe, kiełki, probiotyki, Lb. rhamnosus

Do pobrania