ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Recenzenci 2015

1. Prof. dr hab. Ewa Babicz-Zielińska, Akademia Morska w Gdyni
2. Prof. dr hab. Barbara Baraniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3. Prof. dr hab. Joanna Barłowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
4. Prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
5. Prof. dr hab. Paweł Bielański, Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie
6. Prof. dr hab. Genowefa Bonczar, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
7. Prof. dr hab. Eulalia J. Borowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
8. Prof. dr hab. Karol Borzuta, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Poznaniu
9. Prof. dr hab. Anna Brzozowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
10. Dr hab. Krzysztof Buksa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
11. Prof. dr hab. Alicja Ceglińska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
12. Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
13. Prof. dr hab. Marek Cierach, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
14. Prof. dr hab. Ewa Cieślik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
15. Prof. dr hab. Katarzyna Czaczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
16. Prof. dr hab. Janusz Czapski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
17. Dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
18. Prof. dr hab. Eugenia Czernyszewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
19. Dr hab. Anna Czubaszek, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
20. Prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
21. Dr hab. inż. Krzysztof Dasiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
22. Prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
23. Dr hab. inż. Anna Diowksz , Politechnika Łódzka w Łodzi
24. Dr inż. Przemysław Dmowski, Akademia Morska w Gdyni
25. Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
26. Prof. dr hab. Zbigniew J. Dolatowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
27. Prof. dr hab. Jacek Domagała, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
28. Prof. dr hab. Dariusz Dziki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
29. Prof. dr hab. Ewa Flaczyk, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
30. Dr hab. inż. Mariusz Florek, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
31. Prof. dr hab. Mariola Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
32. Prof. dr hab. Halina Gambuś, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
33. Dr hab. Urszula Gawlik-Dziki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
34. Prof. dr hab. Jan Gawęcki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
35. Prof. dr hab. Piotr Gębczyński, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
36. Prof. dr hab. Danuta Górecka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
37. Prof. dr hab. Eugenia Grześkowiak, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Poznaniu
38. Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
39. Prof. dr hab. Tadeusz Haber, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
40. Dr hab. inż. Monika Janowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
41. Prof. dr hab. Małgorzata Jasińska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
42. Prof. dr hab. Henryk Jeleń, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
43. Prof. dr hab. Jan Jeszka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
44. Prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
45. Dr inż. Stanisław Kalisz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
46. Dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
47. Dr hab. Alicja Kawka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
48. Prof. dr hab. Agnieszka Kita, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
49. Dr hab. Elżbieta Klewicka, Politechnika Łódzka
50. Prof. dr hab. Maria Koćwin-Podsiadła, UHP w Siedlcach
51. Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
52. Prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
53. Prof. dr hab. Wiesław Kopeć, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
54. Prof. dr hab. Józef Korczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
55. Dr hab. inż. Jarosław Korus, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
56. Dr hab. Iwona Kowalczuk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
57. Prof. dr hab. Dorota Kowalska, Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie
58. Dr hab. inż. Jolanta Król, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
59. Prof. dr hab. Kazimierz Lachowicz, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
60. Prof. dr hab. Andrzej Lenart, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
61. Prof. dr hab. Tomasz Lesiów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
62. Dr hab. inż. Grzegorz Leśnierowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
63. Prof. dr hab. Teresa Leszczyńska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
64. Prof. dr hab. Grażyna Lewandowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
65. Prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz, Politechnika Łódzka w Łodzi
66. Prof. dr hab. Zofia Lisiewska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
67. Prof. dr hab. Anna Litwińczuk, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
68. Prof. dr hab. Ryszard Macura, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
69. Prof. dr hab. Jan Michniewicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
70. Prof. dr hab. Marta Mitek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
71. Dr hab. inż. Agnieszka Nawirska-Olszańska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
72. Prof. dr hab. Roman Niedziółka, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach
73. Prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
74. Prof. dr hab. Jacek Nowak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
75. Prof. dr hab. Anna Nowotna, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
76. Prof. dr hab. Mieczysław Obiedziński, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
77. Prof. dr hab. Wiktor Obuchowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
78. Prof. dr hab. Jan Oszmiański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
79. Prof. dr hab. Helena Panfil-Kuncewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
80. Prof. dr hab. Anna Pęksa, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
81. Dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
82. Prof. dr hab. Andrzej Pisula, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
83. Prof. dr hab. Antoni Pluta, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
84. Prof. dr hab. Edward Pospiech, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
85. Prof. dr hab. Wiesław Przybylski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
86. Prof. dr hab. Daniela Rotkiewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
87. Dr hab. inż. Magdalena Rudzińska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
88. Prof. dr hab. Jarosława Rutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
89. Prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
90. Prof. dr hab. Marek Sikora, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
91. Prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
92. Prof. dr hab. Marek Siwulski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
93. Dr hab. Piotr Skałecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
94. Dr Sylwia Skąpska, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
95. Prof. dr hab. Stefan Smoczyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
96. Dr hab. Małgorzata Sobczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
97. Prof. dr hab. Bogusław Staniewski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
98. Prof. dr hab. Izabela Steinka, Akademia Morska w Gdyni
99. Prof. dr hab. Krzysztof Surówka, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
100. Prof. dr hab. Krzysztof Szkucik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
101. Prof. dr hab. Tadeusz Szmańko, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
102. Prof. dr hab. Dariusz Szwajgier, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
103. Prof. dr hab. Jerzy Szpendowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
104. Prof. dr hab. Barbara Szteke, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie
105. Prof. dr hab. Maria Śmiechowska, Akademia Morska w Gdyni
106. Dr hab. Anna S. Tarczyńska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
107. Prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
108. Prof. dr hab. Tomasz Twardowski, Politechnika Łódzka w Łodzi
109. Prof. dr hab. Stanisław Tyszkiewicz, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
110. Prof. dr hab. Roman Urban, IERiGŻ PIB w Warszawie
111. Prof. dr hab. Zygmunt Usydus, Morski Instytut Rybacki w Gdyni
112. Dr hab. Artur Wiater, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
113. Prof. dr hab. Danuta Witkowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
114. Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
115. Prof. dr hab. Maria Wojtatowicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
116. Prof. dr hab. Janina Wołoszyn, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
117. Dr hab. inż. Małgorzata Wroniak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
118. Prof. dr hab. Monika Wszołek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
119. Prof. dr hab. Lidia Zander, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
120. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Ziarno, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
121. Prof. dr hab. Henryk Zieliński, IRZiBŻ, Oddział Nauki o Żywności, PAN w Olsztynie
122. Prof. dr hab. Tomasz Ziemba, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
123. Prof. dr hab. Zofia Żakowska, Politechnika Łódzka w Łodzi
124. Dr hab. Anna Żbikowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie