ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Sympozjum Naukowe „ŻYWNOŚĆ W XXI WIEKU – INNOWACJE CZY POWRÓT DO TRADYCJI” 11 maj 2022 r. Lublin

organizatorzy: Katedra Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych UP w Lublinie i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, email: sympozjumzywnosc@up.lublin.pl