ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

VIII Sympozjum Inżynierii Żywności 1-3.07.2024 Warszawa

1 – 3 lipca, Warszawa, VIII Sympozjum Inżynierii Żywności;

Organizatorzy: Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji SGGW w Warszawie, Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN, Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego;

Informacje: https://wtz.sggw.edu.pl/viiisiz

Kontakt: e-mail: kizopsiz@sggw.edu.pl