ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku” – Żywność jako wyzwanie dla nauki i przemysłu; 21-23.09.2023 Kraków

Kraków 21-23 września 2023 r.

Zagadnienia stanowiące tematykę konferencji będą obejmować: współczesne trendy i kierunki w produkcji; pakowaniu oraz w dystrybucji żywności; żywność a zrównoważony rozwój środowiska; jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności; biochemia i biotechnologia żywności; funkcjonalne składniki żywności; żywność a zdrowie człowieka; inne tematy pokrewne.

Kontakt:
Adres e-mail: zywnoscxxi@urk.edu.pl
Tel.: (12) 662 47 56 – przewodnicząca (12) 662 47 77 – sekretarz

Adres:
Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku”
Wydział Technologii Żywności, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie, Ul. Balicka 122, 30-149 Kraków