ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

VII SYMPOZJUM INŻYNIERII ŻYWNOŚCI, Warszawa, 29-30 czerwca 2022

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji
Instytut Nauk o Żywności SGGW
ul. Nowoursynowska 159 c; 02-776 WARSZAWA

Informacje: http://kizop.sggw.pl/siz2022; e-mail: kizopsiz@sggw.edu.pl