ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

XXVII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ 11-12.05.2023 Warszawa

XXVII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej – Rozwój Nauk o Żywności. Zrównoważona przyszłość
Xth International Session of Young Scientific Staff – Food Science Development. Sustainable Future

Warszawa, 11-12 maja 2023 roku

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159c
02-776 Warszawa

Kontakt: e-mail: smkn2023@sggw.edu.pl

STRONA INTERNETOWA: http://www.smkn2023.pl