ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

XXVIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ 16-17.05.2024 Gdańsk

XXVIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej – Żywności wobec wyzwań współczesnego świata
XIth International Session of Young Scientific Staff – Food in the face of the challenges of the modern world

Gdańsk, 16-17 maja 2024 roku;

Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności,
Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska;

Kontakt: e-mail: smkn2024@pg.edu.pl

STRONA INTERNETOWA: www.chem.pg.edu.pl/smkn2024