ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

XXVI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ

XXVI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej – Żywność dzisiaj – lokalna czy globalna? Tradycyjna czy innowacyjna?
IXth International Session of Young Scientific Staff – Nowadays food – local vs. global? Traditional vs. innovative?

Poznań, 19-20 maja 2022 roku

Sekcja Młodej Kadry Naukowej PTTŻ
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
ul. Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznań
tel.: (061) 846 63 30, (061) 848 73 50
email: smkn2022@up.poznan.pl