ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Ksiażki

NINA BARYŁKO-PIKIELNA i IRENA MATUSZEWSKA
SENSORYCZNE BADANIA ŻYWNOŚCI Podstawy – Metody – Zastosowania

Wyd. II. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2014.
ISBN 978-83-935421-3-0, format B5, stron 375, cena 63,00 zł.

spis_tresci

NBP_smallW książce autorki przedstawiły aktualny stan wiedzy z zakresu psychofizjologicznych podstaw ocen sensorycznych żywności, doboru i metod szkolenia zespołów oceniających oraz warunków prawidłowego przeprowadzania ocen. W sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiły metody analizy sensorycznej (sześć rozdziałów) oraz sensorycznych badań konsumenckich (trzy rozdziały). Materiał uzupełnia problematyka interpretacji uzyskanych wyników oraz terminologia pojęć stosowanych w analizie sensorycznej i badaniach konsumenckich.  Do opracowania monografii autorki wykorzystały obszerną literaturę przedmiotu oraz wiedzę nabytą w ciągu wieloletniej pracy naukowej. Analityczne podejście do przedstawianych problemów, twórcza ich interpretacja i równoczesne ilustrowanie metod analizy sensorycznej licznymi przykładami zastosowań nadaje dziełu wymiar aplikacyjny. Publikacja może stanowić cenny materiał źródłowy dla naukowców, posłuży jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli i studentów kształcących się na kierunkach związanych z naukami o żywności i żywieniu człowieka, umożliwi technologom dobór metod oceny sensorycznej, zwłaszcza w projektowaniu nowych produktów żywnościowych lub w ulepszaniu już wytwarzanych, a także ułatwi podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownikom laboratoriów kontrolnych i zakładów przemysłu spożywczego.


HENRYK KOSTYRA, ELŻBIETA KOSTYRA, DAGMARA ZŁOTKOWSKA
NAUKA O ŻYWNOŚCI – LEKSYKON WYBRANYCH TERMINÓW

 Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2015.
SBN 978-83-935421-5-4, format B5, stron 130, cena brutto: 26,25 zł.

LeksykonAutorzy podjęli się przedstawienia w jednej publikacji terminów najczęściej używanych w obszarze nauki o żywności. Jednocześnie są to terminy wybrane, gdyż nauka o żywności ciągle się rozwija i będą się pojawiały nowe pojęcia. Leksykon zawiera zbiór alfabetycznie uporządkowanych haseł w formie encyklopedycznej, co powinno umożliwić Czytelnikom szybkie ich odszukiwanie. Został on wzbogacony w słownik angielsko-polski i polsko-angielski w celu ułatwienia korzystania z piśmiennictwa w języku angielskim. Publikacja skierowana jest do chemików, biochemików i technologów żywności, specjalistów ds. żywności i żywienia oraz studentów kształcących się na kierunkach związanych z naukami o żywności i żywieniu człowieka.

 

 

 

Warunki płatności:Zamówienia: prowadzimy sprzedaż wysyłkową. Zamówienia można składać:

– internetowo, przesyłając e-mail na adres wnpttz @ wp.pl*;
– listownie za pośrednictwem poczty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (012) 662-48-30.

– Instytucje i Firmy: w cenę książki wliczony jest koszt wysyłki. Należność płatna na konto Wydawnictwa po otrzymaniu przez Zamawiającego przesyłki z książkami i fakturą. W zamówieniach od Instytucji prosimy o podanie danych adresowych nabywcy oraz NIP.
Osoby prywatne: cena książki, jak wyżej. Książki wysyłamy po otrzymaniu przedpłaty na konto Wydawnictwa. W zamówieniu prosimy o podanie danych adresowych Zamawiającego.

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ
30-149 Kraków, ul. Balicka 122
tel. (012) 662-48-30
e-mail: wnpttz @ wp.pl*    NIP: 521-30-62-223
Konto: Deutsche Bank    70 1910 1048 0009 1444 1121 0001

*Po skopiowaniu adresu do programu pocztowego proszę usunąć wolne miejsca wokół symbolu @ . Wstawiono je w celu ograniczenia SPAM-u w poczcie adresata.