ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2004, 4 (41)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

RADOSŁAW DEMBCZYŃSKI, TOMASZ JANKOWSKI: Unieruchamianie komórek drobnoustrojów metodą kapsułkowania – stan obecny i możliwości rozwoju tej metody Pełny tekst Szczegóły
KAMILA MYSZKA, KATARZYNA CZACZYK: Rola egzopolisacharydów mikrobiologicznych w technologii żywności Pełny tekst Szczegóły
ELIZA KOSTYRA: Interakcje substancji smakowych i zapachowych ze składnikami żywności – aspekty fizykochemiczne Pełny tekst Szczegóły
AGATA MARZEC, PIOTR P. LEWICKI: Właściwości sorpcyjne pieczywa chrupkiego Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA PIECYK, MIROSŁAWA KLEPACKA: Właściwości funkcjonalne preparatów białkowych otrzymanych z nasion fasoli (Phaseolus vulgaris) metodą krystalizacji i izolacji klasycznej Pełny tekst Szczegóły
BEATA DRUŻYŃSKA, MIROSŁAWA KLEPACKA: Właściwości przeciwutleniające preparatów polifenoli otrzymanych z okrywy nasiennej fasoli czarnej, różowej i białej (Phaseolus) Pełny tekst Szczegóły
WIOLETTA TUR, EWA SZCZEPANIK, WOJCIECH KRZYŻANIAK, WOJCIECH BIAŁAS, WŁODZIMIERZ GRAJEK: Charakterystyka maltodekstryn otrzymanych ze skrobi ziemniaczanej przy użyciu preparatów amylolitycznych Pełny tekst Szczegóły
DOROTA PLASKOTA: Wyznaczenie obszaru optymalnych szybkości ścinania jogurtów o różnym czasie dojrzewania Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA MIKA, AGNIESZKA WIKIERA, KRZYSZTOF ŻYŁA, PRZEMYSŁAW PEREK: Interakcje pektynaz i fosfataz w procesie zmian biodostępności białka z paszy dla drobiu Pełny tekst Szczegóły
IRENA PERUCKA, MAŁGORZATA MATERSKA: Wpływ dolistnego stosowania jonów Ca2+ oraz procesu suszenia na zawartość α-tokoferolu, β-karotenu i ksantofili w owocach papryki słodkiej Pełny tekst Szczegóły
JOANNA TRAFIAŁEK, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, EMILIA FRONC: Stopień wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich zakładach Pełny tekst Szczegóły