slide_01 slide_03 slide_02 jakosc 1

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2006, 4 (49)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

TERESA FORTUNA, DOROTA GAŁKOWSKA: Wpływ dodatku sacharydów na właściwości reologiczne skrobi modyfikowanych Pełny tekst
EWA ZDYBEL: Właściwości preparatów skrobi ziemniaczanej poddanej modyfikacjom chemicznym i prażeniu Pełny tekst
KATARZYNA SAMBORSKA: Wpływ dodatków stabilizujących na kinetykę inaktywacji cieplnej α-amylazy z Aspergillus oryzae Pełny tekst
MICHAŁ WOLNIAK, STANISŁAW KALISZ: Wpływ pektyn niskometylowanych na zawartość antocyjanów i polifenoli ogółem oraz ich aktywność przeciwrodnikową oznaczoną EPR w sokach truskawkowych Pełny tekst
KATARZYNA SKUPIEŃ, BARBARA WÓJCIK-STOPCZYŃSKA: Ocena jakości przecierów z truskawek odmiany Kent Pełny tekst
AGNIESZKA SZAJDEK, EWA DĄBKOWSKA, EULALIA J. BOROWSKA: Wpływ obróbki enzymatycznej miazgi owoców jagodowych na zawartość polifenoli i aktywność przeciwutleniającą soku Pełny tekst
IWONA ŚCIBISZ, MARTA MITEK: Aktywność przeciwutleniająca i zawartość związków fenolowych w suszach z owoców borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L. Pełny tekst
ELŻBIETA DŁUŻEWSKA, ARKADIUSZ SZTERK: Wpływ wybranych przeciwutleniaczy na stabilność barwy napojów bezalkoholowych z dodatkiem β-karotenu Pełny tekst
DARIUSZ KOWALCZYK, MAŁGORZATA STRYJECKA, BARBARA BARANIAK: Porównanie wpływu acetylacji na właściwości funkcjonalne hydrolizatów białkowych otrzymanych z nasion rośin strączkowych Pełny tekst
KATARZYNA KYCIA, MAŁGORZATA ZIARNO: Wzrost i przeżywalność bakterii jogurtowych w retentatach UF mleka Pełny tekst
MAŁGORZATA ZIARNO, SŁAWOMIR WIĘCŁAWSKI: Wpływ dodatku mleczanu wapnia na rozwój bakterii fermentacji mlekowej w bulionie MRS i w mleku Pełny tekst
DOROTA ZIELIŃSKA: Badania nad przeżywalnością bakterii Lactobacillus casei KN291 w napoju sojowym Pełny tekst
KAROLINA POSZYTEK, ANDRZEJ LENART: Właściwości sorpcyjne modelowych odżywek sproszkowanych Pełny tekst
ELWIRA WOROBIEJ, RAFAŁ WOŁOSIAK, MARTA CHWALISZ: Właściwości białek preparatów części białkowej jaja w procesie utlenienia Pełny tekst
JERZY A. BALEJKO: Badanie metodą dynamiczną zmian właściwości lepkosprężystych mięsa wywołanych ogrzewaniem Pełny tekst
ELIZA GRUCZYŃSKA, BOLESŁAW KOWALSKI, MAŁGORZATA KOWALSKA, KRZYSZTOF ŚMIECHOWSKI: Charakterystyka wybranych majonezów oraz wpływ temperatury i czasu przechowywania na ich stabilność Pełny tekst
KAMILA MYSZKA, KATARZYNA CZACZYK: Rola zewnątrzkomórkowych białek w procesie adhezji Proteus vulgaris do powierzchni stali nierdzewnej Pełny tekst