ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2007, 5 (54)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ZBYSZKO LUBIEWSKI, JOANNA LE THANH, LIDIA STENDERA, GRAŻYNA LEWANDOWICZ: Hydroliza enzymatyczna, w recyrkulacyjnym reaktorze membranowym, soli sodowej oktenylobursztynianu skrobiowego Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA KAPELKO, TOMASZ ZIĘBA: Właściwości ekstrudowanej skrobi ziemniaczanej modyfikowanej glicyną Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA PIECYK, RENATA WALICKA: Wpływ modyfikacji hydrotermicznej na właściwości skrobi wyizolowanej z wybranych nasion roślin strączkowych Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA TRELA, LESZEK MOŚCICKI: Wpływ procesu ekstruzji na wybrane cechy jakościowe peletów zbożowych Pełny tekst Szczegóły
ANNA MATUSZ-MIRLAK, DOROTA PASTUSZKA, HALINA GAMBUŚ: Zawartość wybranych składników prozdrowotnych w ekstrudatach z udziałem otrąb żytnich Pełny tekst Szczegóły
KAROLINA STEMPIŃSKA, MARIA SORAL-ŚMIETANA, HENRYK ZIELIŃSKI, ANNA MICHALSKA: Wpływ obróbki termicznej na skład chemiczny i właściwości przeciwutleniające ziarniaków gryki Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA ZEMBOLD-GUŁA, JÓZEF BŁAŻEWICZ: Wpływ modyfikacji czasu słodowania ziarna jęczmienia na cechy brzeczek otrzymanych z udziałem grysu kukurydzianego Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA SKOTNICKA, PIOTR PALICH: Wpływ warunków przechowywania na stopień czerstwienia mrożonych wyrobów ciastkarskich Pełny tekst Szczegóły
DOMINIKA BOGUSZEWSKA: Wpływ niedoboru wody na zawartość wybranych składników chemicznych w bulwach ziemniaka Pełny tekst Szczegóły
DARIUSZ KOWALCZYK, MAŁGORZATA STRYJECKA, BARBARA BARANIAK: Charakterystyka właściwości funkcjonalnych niemodyfikowanych i acylowanych koncentratów białek soczewicy i ich trypsynowych hydrolizatów Pełny tekst Szczegóły
BEATA DRUŻYŃSKA, AGNIESZKA JEŻAK: Właściwości przeciwutleniające polifenoli zawartych w okrywie nasiennej nasion bobu Pełny tekst Szczegóły
URSZULA SAMOTYJA, TOMASZ ZDZIEBŁOWSKI, MIROSŁAWA SZLACHTA, MARIA MAŁECKA: Przeciwutleniające właściwości ekstraktów z kiełków roślin Pełny tekst Szczegóły
EWA SOSIŃSKA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI: Badania nad bioaktywnymi glukozynolanami w wybranych odmianach warzyw krzyżowych techniką HPLC Pełny tekst Szczegóły
EWA JABŁOŃSKA-RYŚ: Porównanie zawartości poliacetylenów w 18 odmianach selera korzeniowego Pełny tekst Szczegóły
MICHAŁ GOŚLIŃSKI, RENATA ZAWIRSKA–WOJTASIAK, JANINA GAJC–WOLSKA: Optymalizacja parametrów techniki SPME do oceny aromatu owoców linii transgenicznych ogórka eksprymujących gen taumatyny II Pełny tekst Szczegóły
JOANNA NIEWCZAS, MARTA MITEK: Wpływ przechowywania nowych odmian dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima) na wybrane parametry składu chemicznego Pełny tekst Szczegóły
EMILIA BERNAŚ, GRAŻYNA JAWORSKA, IRENEUSZ MACIEJASZEK, ADRIANA BIERNACKA: Wpływ obróbki wstępnej, zamrażania i zamrażalniczego składowania na teksturę pieczarek Pełny tekst Szczegóły
ARKADIUSZ SZTERK, PIOTR PAWEŁ LEWICKI: Badanie stabilności β−karotenu na nośnikach stałych Pełny tekst Szczegóły
DOROTA ZIELIŃSKA, URSZULA UZAROWICZ: Warunki dojrzewania i przechowywania fermentowanego napoju sojowego Pełny tekst Szczegóły
STANISŁAW KALISZ, MARTA MITEK: Wpływ dodatku nektaru z dzikiej róży na właściwości przeciwutleniające i zawartość składników bioaktywnych w mieszanych sokach różano-jabłkowych Pełny tekst Szczegóły
STANISŁAW KALISZ, MICHAŁ WOLNIAK: Zmiany wybranych wyróżników jakościowych podczas przechowywania soków odtwarzanych z koncentratów Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA KOPERA, MARTA MITEK: Wpływ procesu odwadniania osmotycznego na zawartośc polifenoli w suszach gruszkowych (Pyrus communis i Pyrus pyrifolia Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA RZĄCA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT: Wpływ parametrów suszenia konwekcyjnomikrofalowego na aktywność przeciwrodnikową jabłek Pełny tekst Szczegóły
IWONA ŚCIBISZ, MARTA MITEK: Wpływ procesu mrożenia i zamrażalniczego przechowywania owoców borówki wysokiej na zawartość antocyjanów Pełny tekst Szczegóły
TOMASZ KRUPA, PIOTR LATOCHA: Aktywność przeciwutleniająca oraz zawartość witaminy C i związków fenolowych w owocach różnych genotypów aktinidii (Actinidia Lindl.) Pełny tekst Szczegóły
EWA MAJEWSKA, ANNA DELMANOWICZ: Profile związków lotnych wybranych miodów pszczelich Pełny tekst Szczegóły
PRZEMYSŁAW KRAWCZYK, BEATA DRUŻYŃSKA: Porównanie oznaczania zawartości katechin w liściach zielonej i czarnej herbaty, metodą wanilinową i metodą HPLC Pełny tekst Szczegóły
MARTA CIECIERSKA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI, MARTA ALBIN: Zanieczyszczenie herbat wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi Pełny tekst Szczegóły
WALDEMAR GUSTAW, MACIEJ NASTAJ, BARTOSZ SOŁOWIEJ: Wpływ wybranych hydrokoloidów na właściwości reologiczne jogurtu stałeg Pełny tekst Szczegóły
MACIEJ NASTAJ, WALDEMAR GUSTAW, BARTOSZ SOŁOWIEJ: Właściwości reologiczne deserów otrzymanych z białek serwatkowych z dodatkiem różnych substancji słodzących Pełny tekst Szczegóły
BARTOSZ SOŁOWIEJ: Analiza tekstury analogów serów topionych z dodatkiem preparatów serwatkowych Pełny tekst Szczegóły
ANNA BZDUCHA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI: Liczebność pałeczek z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium oraz ich wpływ na zawartość skoniugowanego kwasu linolowego w modelowych serach dojrzewajacych Pełny tekst Szczegóły
KAROLINA SZULC, ANDRZEJ LENART: Wpływ aglomeracji na właściwości użytkowe sproszkowanych modelowych odżywek dla dzieci Pełny tekst Szczegóły
SABINA KOKOSZKA, ANDRZEJ LENART: Wybrane właściwości fizyczne powłok jadalnych serwatkowych Pełny tekst Szczegóły
URSZULA ZŁOTEK, URSZULA GAWLIK-DZIKI: Wpływ kwaśnej hydrolizy na właściwości przeciwutleniajace alkoholowych ekstraktów wybranych przypraw Pełny tekst Szczegóły
DOROTA DEREWIAKA, MIECZYSŁAW W. OBIEDZIŃSKI: Modelowe badania nad utlenianiem steroli Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA JĘDRZEJKIEWICZ, ANNA FLOROWSKA: Stabilność i jakość bezcholesterolowych, niskotłuszczowych emulsji majonezowych zawierających inulinę Pełny tekst Szczegóły
ALEKSANDRA GRASZKIEWICZ, MAŁGORZATA KAŹMIERSKA, JOANNA NIEDBALSKA: Wpływ dodatku preparatów mineralno-huminowych oraz przeciwutleniaczy do paszy niosek na aktywność lizozymu i cystatyny w białku jaj Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA LATOCH: Wpływ sonifikacji na właściwości żelu miofibryli podczas dojrzewania mięsa wołowego Pełny tekst Szczegóły
ANNA MICHALSKA, HENRYK ZIELIŃSKI, MARIA SORAL-ŚMIETANA, KAROLINA STEMPIŃSKA: Zawartość związków fenolowych i pojemność przeciwutleniająca produktów żytnich w symulowanych in vitro zmianach pH w przewodzie pokarmowym oraz po trawieniu enzymatycznym in vitro Pełny tekst Szczegóły
EWA ŻARY-SIKORSKA, JERZY JUŚKIEWICZ: Wpływ fruktanów o różnym stopniu polimeryzacji łańcucha węglowodanowego na procesy fermentacyjne w końcowym odcinku przewodu pokarmowego u szczurów doświadczalnych Pełny tekst Szczegóły
MONIKA TWORKO, ALEKSANDRA MARKUCIŃSKA, ANNA WĘGRZYNEK: Zastosowanie bioluminescencyjnego pomiaru ATP do oceny poziomu higieny w gospodarstwach domowych Pełny tekst Szczegóły