ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2008, 1 (56)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

TADEUSZ KOŁCZAK: Jakość wołowiny Pełny tekst Szczegóły
MAREK SIKORA, MAGDALENA KRYSTYJAN: Interakcje skrobi różnego pochodzenia botanicznego z nieskrobiowymi hydrokoloidami polisacharydowymi Pełny tekst Szczegóły
DOROTA GAŁKOWSKA, TERESA FORTUNA: Charakterystyka żeli sporządzonych ze skrobi ziemniaczanej z udziałem wybranych sacharydów Pełny tekst Szczegóły
ZBIGNIEW RZEDZICKI, ANNA WIRKIJOWSKA: Charakterystyka składu chemicznego przetworów jęczmiennych ze szczególnym uwzględnieniem składu frakcyjnego błonnika pokarmowego Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA NAWIRSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA, ALICJA Z. KUCHARSKA, ANITA BIESIADA, MALWINA BEDNAREK: Porównanie zawartości frakcji włókna pokarmowego w odmianach dyni z gatunku Cucurbita maxima i Cucurbita pepo Pełny tekst Szczegóły
ANNA STASIAK, ANETA ULANOWSKA: Aktywność przeciwutleniająca nowych odmian fasoli (Phaseolus vulgaris L.) Pełny tekst Szczegóły
MARIAN REMISZEWSKI, MAŁGORZATA KULCZAK, KRZYSZTOF PRZYGOŃSKI, EUGENIUSZ KORBAS, MARIA JEŻEWSKA: Zmiany aktywności przeciwutleniającej nasion fasoli kolorowej ‘Red kidney’ (Phaseolus vulgaris L.) pod wpływem różnych form obróbki hydrotermicznej Pełny tekst Szczegóły
MIROSŁAWA SZLACHTA, MARIA MAŁECKA: Właściwości przeciwutleniające herbatek owocowych Pełny tekst Szczegóły
DARIUSZ KŁÓDKA, MACIEJ BOŃKOWSKI, ARKADIUSZ TELESIŃSKI: Kształtowanie się zawartości wybranych metyloksantyn i związków fenolowych w naparach różnych rodzajów herbat rozdrobnionych (dust i fannings) w zależności od czasu parzenia Pełny tekst Szczegóły
EUGENIA CZERNYSZEWICZ: Ważność wybranych cech jakościowych jabłek dla konsumentów Pełny tekst Szczegóły
JERZY SZPENDOWSKI, EMIL SZYMAŃSKI, MONIKA BIAŁOBRZEWSKA, AGNIESZKA KWIATKOWSKA: Wpływ dodatku chlorku wapnia i ogrzewania mleka na skład chemiczny i wartość odżywczą sera salami Pełny tekst Szczegóły
PIOTR POKRZYWA, EWA CIEŚLIK: Ocena sposobu żywienia pacjentów w szpitalach województwa małopolskiego Pełny tekst Szczegóły
WIESŁAW ŁUKASIŃSKI: Zarządzanie jakością produktu ekologicznego Pełny tekst Szczegóły