ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2008, 2 (57)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EWA CIEŚLIK, AGNIESZKA NIEDOŚPIAŁ, BARBARA MICKOWSKA: Wykorzystanie elektroforezy kapilarnej w analizie żywności Pełny tekst Szczegóły
MAREK GIBIŃSKI: β-glukany owsa jako składnik żywności funkcjonalnej Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA KOŚCIELNY, MAREK GIBIŃSKI: Charakterystyka skrobi owsianych pochodzących z różnych form owsa Pełny tekst Szczegóły
ANNA DIOWKSZ, DANUTA SUCHARZEWSKA, WOJCIECH AMBROZIAK: Wpływ składu mieszanek skrobiowych na właściwości chleba bezglutenowego Pełny tekst Szczegóły
ANNA KORUS, WALDEMAR KMIECIK, ZOFIA LISIEWSKA: Wpływ czasu i temperatury przechowywania na jakość apertyzowanej masy makowej Pełny tekst Szczegóły
DOROTA ZARĘBA, MAŁGORZATA ZIARNO, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI, ANNA BZDUCHA: Profil lotnych związków modeli mleka niefermentowanego i fermentowanego przez bakterie jogurtowe Pełny tekst Szczegóły
EWA STASIUK, PIOTR PRZYBYŁOWSKI: Wpływ zmodyfikowanego sposobu stosowania KNO3 na przemiany azotanów(v) i (III) podczas dojrzewania sera tykocińskiego Pełny tekst Szczegóły
ROMAN NIEDZIÓŁKA, KRYSTYNA PIENIAK-LENDZION, ELŻBIETA HOROSZEWICZ, GRAŻYNA REMISZEWSKA: Wpływ nasion lnu na wartość rzeźną i jakość mięsa koziołków rasy białej uszlachetnionej Pełny tekst Szczegóły
GRAŻYNA KRASNOWSKA, ANNA SALEJDA: Wybrane cechy jakościowe tłuszczu pochodzącego z tusz tuczników różnych grup genetycznych Pełny tekst Szczegóły
EWA MAJEWSKA: Walidacja wybranych metod oznaczania aspartamu w słodzikach Pełny tekst Szczegóły
EUGENIA CZERNYSZEWICZ: Zastosowanie analizy głównych składowych do opisu konsumenckiej struktury jakości jabłek Pełny tekst Szczegóły
ANNA BOGACKA, BEATA NAWROT, MILENA GRYZA, EDYTA BALEJKO, ELŻBIETA KUCHARSKA: Ocena znajomości i przestrzegania zasad diety śródziemnomorskiej u pacjentów przychodni kardiologicznych Pełny tekst Szczegóły
TERESA LESZCZYŃSKA, ELŻBIETA SIKORA, RENATA BIEŻANOWSKA-KOPEĆ, KATARZYNA PYSZ, ESTERA NOWACKA: Ocena prawidłowości bilansowania składu racji pokarmowych osób starszych zamieszkujących w wybranych domach pomocy społecznej oraz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym Pełny tekst Szczegóły