ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2008, 3 (58)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

KATARZYNA KYCIA: Czynniki kształtujące teksturę serów topionych Pełny tekst Szczegóły
DOROTA ZARĘBA, MIECZYSŁAW OBIEDZIŃSKI, MAŁGORZATA ZIARNO: Porównanie profilu lotnych związków mleka fermentowanego i niefermentowanego przez bakterie jogurtowe i szczepy probiotyczne Pełny tekst Szczegóły
GRAŻYNA KRASNOWSKA, ANNA SALEJDA: Czynniki wpływające na wybór mlecznych napojów fermentowanych przez studentów Wrocławia Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA NOGALA-KAŁUCKA, JAN PIKUL, ALEKSANDER SIGER: Zastosowanie chromatografi cieczowej w badaniach autentyczności masła Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA ŚMIECIŃSKA, STANISŁAW WAJDA: Jakość mięsa krów zaliczonych w klasyfikacji poubojowej EUROP do różnych klas Pełny tekst Szczegóły
HANNA MISZKIEWICZ, JOANNA OKRAJNI, STANISŁAW BIELECKI: Zmiany zawartości oraz aktywności przeciwutleniającej polifenoli i albumin grochu podczas fermentacji w bioreaktorze SSSR Pełny tekst Szczegóły
ANNA CIOŁEK, EWA MAKARSKA, BOGUSŁAW MAKARSKI: Zawartość wybranych składników żywieniowych w ziarnie owsa czarnego i żółtoziarnistego Pełny tekst Szczegóły
DANUTA GÓRECKA, JACEK ANIOŁA, KRZYSZTOF DZIEDZIC, PATRYCJA ŁAWNICZAK: Wpływ stopnia rozdrobnienia mikronizowanych preparatów wysokobłonnikowych na ich wybrane właściwości funkcjonalne Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA MICHALCZYK, RYSZARD MACURA: Wpływ warunków przechowywania na jakość wybranych, dostępnych w obrocie handlowym, mało przetworzonych produktów warzywnych Pełny tekst Szczegóły
BARBARA SOKOŁOWSKA, ŁUCJA ŁANIEWSKA-TROKENHEIM: Zastosowanie zautomatyzowanego analizatora mikrobiologicznego BACT/ALERT® 3D (BIOMERIEUX) do wykrywania Alicyclobacillus Sp. w zagęszczonych sokach jabłkowych Pełny tekst Szczegóły
PRZEMYSŁAW DMOWSKI, MARIA ŚMIECHOWSKA: Wykorzystanie włókna surowego do wykrywania zafałszowań w herbacie Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA MIKA, BARBARA E. BORCZAK, AGNIESZKA WIKIERA: Wpływ temperatury przygotowania ekstraktów herbaty białej na skład flawan-3-oli i ich oddziaływanie na dostępność składników odżywczych z pasztetu mięsnego Pełny tekst Szczegóły
MAREK NOWAK, TADEUSZ TRZISZKA, JULIA OTTO: Pozycja jakości posiłków wśród czynników kształtujących preferencje nabywców usług gastronomicznych Pełny tekst Szczegóły