ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2008, 6 (61)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

EWA BIAŁECKA-FLORJAŃCZYK: Rola fazy ciekłokrystalicznej w procesach przetwarzania żywności Pełny tekst Szczegóły
ANNA WOCIÓR, HENRYK KOSTYRA, MAŁGORZATA KUŚMIERCZYK: Lektyny żywności Pełny tekst Szczegóły
ADRIANA NOWAK, ZDZISŁAWA LIBUDZISZ: Karcynogenna aktywność mikroorganizmów jelitowych Pełny tekst Szczegóły
JOANNA TOMCZYK, ANNA OLEJNIK, KATARZYNA KOWALSKA, WOJCIECH BIAŁAS, WŁODZIMIERZ GRAJEK: Ocena aktywności cytotoksycznej ekstrudatów fasolowokukurydzianych względem nowotworowych komórek nabłonka jelitowego Pełny tekst Szczegóły
JOANNA KLEPACKA, ŁUCJA FORNAL: Określenie zależności między zawartością wybranych związków fenolowych a wartością przemiałową ziarna pszenicy Pełny tekst Szczegóły
MAREK GIBIŃSKI: Charakterystyka chemiczna i żywieniowa hydrolizatów owsianych o niskim stopniu scukrzenia Pełny tekst Szczegóły
BEATA DRUŻYŃSKA, IZABELA STRZECHA, RAFAŁ WOŁOSIAK, ELWIRA WOROBIEJ: Zawartość wybranych związków biologicznie aktywnych w ekstraktach z suszonych moreli oraz ich właściwości przeciwutleniające Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA MIKA, AGNIESZKA WIKIERA, KRZYSZTOF ŻYŁA: Wpływ czasu i temperatury ekstrakcji na zawartość katechin w wodnych ekstraktach herbaty białej Pełny tekst Szczegóły
EDWARD KOŁAKOWSKI, MAREK WIANECKI, IWONA MILEWSKA: Temperatura cieplnej koagulacji białek mięśniowych ryb i zwierząt rzeźnych wybranych gatunków Pełny tekst Szczegóły
MAREK ADAMCZAK, WŁODZIMIERZ BEDNARSKI: Enzymatyczna synteza galaktooligosacharydów i laktulozy w permeacie po ultrafiltracji serwatki Pełny tekst Szczegóły
JACEK DOMAGAŁA, MONIKA WSZOŁEK: Wpływ sposobu zagęszczania oraz rodzaju szczepionki na teksturę i podatność na synerezę jogurtu i biojogurtów z mleka koziego Pełny tekst Szczegóły
EWA CZARNIECKA-SKUBINA, IWONA NAMYSŁAW: Wybrane elementy zachowań żywieniowych uczniów szkół średnich Pełny tekst Szczegóły