ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2009, 3 (64)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

JOLANTA KRZYCZKOWSKA, EWA BIAŁECKA-FLORJAŃCZYK, IZABELA STOLARZEWICZ: Biotechnologiczne metody otrzymywania substancji zapachowych Pełny tekst Szczegóły
AGATA LEWICKA, STANISŁAW BŁAŻEJAK, MICHAŁ MIGDAL: Tradycyjne i nowe kierunki biotechnologicznego wykorzystania drożdży z rodzaju rhodotorula Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA MICHALCZYK, JOANNA KOWALIŃSKA: Zanieczyszczenie mikrobiologiczne kiełkowanych nasion dostępnych w handlu Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA WÓJTOWICZ: Wpływ dodatku grochu na wybrane cechy fizyczne i kulinarne ekstrudowanych makaronów błyskawicznych Pełny tekst Szczegóły
EUGENIA CZERNYSZEWICZ: Postępowanie konsumentów ze świeżymi owocami przed ich spożyciem Pełny tekst Szczegóły
BARBARA BIESIADA-DRZAZGA, ALINA JANOCHA: Wpływ pochodzenia i systemu utrzymania kur na jakość jaj spożywczych Pełny tekst Szczegóły
LUCYNA POLAK-JUSZCZAK, MARIA ADAMCZYK: Jakość i skład aminokwasowy białka ryb z zalewu wiślanego Pełny tekst Szczegóły
KRYSTYNA SZYBIGA, KRZYSZTOF PRYMON: Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu mięsnego Pełny tekst Szczegóły
MARTA SAJDAKOWSKA, SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS: Postrzeganie żywności tradycyjnej przez polskich konsumentów na podstawie badań jakościowych Pełny tekst Szczegóły
SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS, KAROLINA KUC: Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów Pełny tekst Szczegóły
KRYSTYNA GUTKOWSKA, SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS, MARTA SAJDAKOWSKA: Preferencje konsumentów w zakresie możliwych do zastosowania innowacji w produktach tradycyjnych Pełny tekst Szczegóły
MARZENA JEŻEWSKA-ZYCHOWICZ: Wybrane zachowania młodych konsumentów na rynku żywności tradycyjnej i ich uwarunkowania Pełny tekst Szczegóły
AGNIESZKA WIKIERA, MAGDALENA MIKA, KRZYSZTOF ŻYŁA: Wpływ katechin i wybranych stabilizatorów żywności na emulgację lipidów masła w warunkach symulujących przewód pokarmowy Pełny tekst Szczegóły
PAWEŁ NOWICKI, TADEUSZ SIKORA: Bezpieczeństwo i higiena żywności w opinii pracowników wybranej sieci barów bistro Pełny tekst Szczegóły