ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2011, 3 (76)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ANETA KOPEĆ, ESTERA NOWACKA, EWA PIĄTKOWSKA, TERESA LESZCZYŃSKA: Charakterystyka i prozdrowotne właściwości steroli roślinnych Pełny tekst Szczegóły
MARTA SŁOWIANEK, JOANNA LESZCZYŃSKA: Alergeny przypraw Pełny tekst Szczegóły
JUSTYNA BORAWSKA, WŁODZIMIERZ BEDNARSKI, JOANNA GOŁĘBIEWSKA: Charakterystyka sacharydów miodu oraz możliwości zastosowania Bifidobacterium do modyfikacji ich składu i właściwości Pełny tekst Szczegóły
STANISŁAW KOWALSKI, MARCIN LUKASIEWICZ, LESŁAW JUSZCZAK, MAREK SIKORA: Charakterystyka teksturalna i sensoryczna mas cukierniczych otrzymanych na bazie miodu naturalnego i wybranych hydrokoloidów polisacharydowych Pełny tekst Szczegóły
JOANNA LE THANH-BLICHARZ, ZBYSZKO LUBIEWSKI, EWA VOELKEL, GRAŻYNA LEWANDOWICZ: Ocena właściwości reologicznych handlowych skrobi naturalnych Pełny tekst Szczegóły
ELŻBIETA PISULEWSKA, RENATA TOBIASZ-SALACH, ROBERT WITKOWICZ, EWA CIEŚLIK, DOROTA BOBRECKA-JAMRO: Wpływ warunków siedliska na ilość i jakość lipidów w wybranych formach owsa Pełny tekst Szczegóły
ALICJA Z. KUCHARSKA, ANNA SOKÓŁ-ŁĘTOWSKA, NARCYZ PIÓRECKI: Morfologiczna, fizykochemiczna i przeciwutleniająca charakterystyka owoców polskich odmian derenia właściwego (Cornus mas L.) Pełny tekst Szczegóły
DOMINIKA PLUST, BARBARA CZERNIEJEWSKA-SURMA, ZDZISŁAW DOMISZEWSKI, GRZEGORZ BIENKIEWICZ, ROBERT SUBDA, TOMASZ WESOŁOWSKI: Jakość wybranych herbat białych Pełny tekst Szczegóły
GENOWEFA BONCZAR, MONIKA WSZOŁEK, MARIA WALCZYCKA, ANETA ŻEBROWSKA, KRZYSZTOF MACIEJOWSKI: Wpływ wybranych czynników na aktywność wody i jakość mikrobiologiczną miękkich serów z mleka owczego Pełny tekst Szczegóły
TOMASZ DASZKIEWICZ, STANISŁAW WAJDA, RAFAŁ WINARSKI, MILENA KOBA-KOWALCZYK, DOROTA KUBIAK: Wpływ czynników przyżyciowych na ubytki masy tusz wieprzowych w czasie poubojowego wychładzania Pełny tekst Szczegóły
MARIUSZ S. KUBIAK, MAGDALENA POLAK, URSZULA SIEKIERKO: Zawartość B[a]P w rynkowych przetworach mięsnych Pełny tekst Szczegóły
KRZYSZTOF MŁYNEK: Wpływ intensywności wzrostu buhajów na zależności występujące pomiędzy otłuszczeniem tusz i jakością kulinarną mięsa Pełny tekst Szczegóły
JACEK KONDRATOWICZ, IWONA CHWASTOWSKA-SIWIECKA, EWA BURCZYK, JOANNA PIEKARSKA, ŻANETA KUŁDO: Ocena sensoryczna i mikrobiologiczna mięśni piersiowych indyczek w zależności od metody i czasu przechowywania chłodniczego Pełny tekst Szczegóły
TOMASZ DASZKIEWICZ, ANDRZEJ GUGOŁEK, PAWEŁ JANISZEWSKI, IWONA CHWASTOWSKASIWIECKA, DOROTA KUBIAK: Jakość mięsa królików rasy białej nowozelandzkiej pochodzącego z różnych elementów tuszki Pełny tekst Szczegóły
JOANNA ŁUCZYŃSKA, ELŻBIETA TOŃSKA, ZBIGNIEW BOREJSZO: Zawartość makro- i mikroelementów oraz kwasów tłuszczowych w mięśniach łososia (Salmo salar L.), pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss Walb.) i karpia (Cyprinus carpio L.) Pełny tekst Szczegóły
ROBERT DULIŃSKI, ANNA STARZYŃSKA-JANISZEWSKA: Zastosowanie chromatografii jonowej sprzężonej z pulsacyjną detekcją amperometryczną do oznaczania zawartości mio-inozytolu w materiałach paszowych pochodzenia roślinnego Pełny tekst Szczegóły