slide_01 slide_03 slide_02 jakosc 1

ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2013, 2 (87)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

PAULINA PAJĄK, TERESA FORTUNA, IZABELA PRZETACZEK-ROŻNOWSKA: Opakowania jadalne na bazie białek i polisacharydów – charakterystyka i zastosowanie Pełny tekst
BOGDAN JANICKI, MATEUSZ BUZAŁA: Wpływ kolagenu na jakość technologiczną mięsa Pełny tekst
DOROTA PIETRZAK, MONIKA MICHALCZUK, JAN NIEMIEC, JAN MROCZEK, LECH ADAMCZAK, MONIKA ŁUKASIEWICZ: Porównanie wybranych wyróżników jakości mięsa kurcząt szybko i wolno rosnących Pełny tekst
ADAM WIĘK, KATARZYNA TKACZ, RYSZARD ŻYWICA: Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w mięsnych produktach grillowanych w zależności od zawartości tłuszczu w surowcu Pełny tekst
HALINA SIECZKOWSKA, KATARZYNA ANTOSIK, ELŻBIETA KRZĘCIO-NIECZYPORUK, ANDRZEJ ZYBERT, MARIA KOĆWIN-PODSIADŁA: Przydatność wybranych parametrów oznaczanych 45 min post mortem w mięśniu Longissimus lumborum do oceny jakości wieprzowiny Pełny tekst
URSZULA TRIL, ANNA M. SALEJDA, GRAŻYNA KRASNOWSKA: Zastosowanie hydrolizatów z białek jaj w produkcji modelowych przetworów mięsnych Pełny tekst
JOLANTA CALIK: Zmiany cech jakościowych jaj, pochodzących od kur nieśnych Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33), w zależności od warunków ich przechowywania Pełny tekst
BARTOSZ SOŁOWIEJ: Wpływ preparatów serwatkowych na przylegalność analogów serów topionych do różnych materiałów opakowaniowych Pełny tekst
WALDEMAR GUSTAW, BARTOSZ SOŁOWIEJ, EWA JABŁOŃSKA-RYŚ, MARTA ZALEWSKA-KORONA: Wybrane właściwości reologiczne wodnych dyspersji kazeinowo-polisacharydowych Pełny tekst
ANNA DANKOWSKA, MARIA MAŁECKA, WOJCIECH KOWALEWSKI: Zastosowanie fluorymetrii synchronicznej do wykrywania zafałszowania oliwy z oliwek wybranymi olejami z nasion Pełny tekst
MICHALINA ADASZYŃSKA, MARIA SWARCEWICZ, AGATA MARKOWSKA-SZCZUPAK, DOROTA JADCZAK: Skład chemiczny i właściwości przeciwdrobnoustrojowe olejku eterycznego i ekstraktu z mięty pieprzowej odmiany ‘Asia’ Pełny tekst
GRAŻYNA GOZDECKA, BŁAŻEJ DOMOWICZ: Charakterystyka cech akustycznych chipsów ziemniaczanych w zależności od rodzaju testu mechanicznego Pełny tekst
HANNA ŚMIGIELSKA, JACEK LEWANDOWICZ, JOANNA LE THANH-BLICHARZ: Wpływ skrobi opornej typu RS4 na barwę i właściwości reologiczne keczupu Pełny tekst
AGNIESZKA CIURZYŃSKA, ANDRZEJ LENART, PATRYCJA KAWKA: Wpływ blanszowania i sposobu mrożenia na wybrane właściwości liofilizowanej dyni Pełny tekst
GRZEGORZ ZAGUŁA, CZESŁAW PUCHALSKI: Zmiany glukozowo-fruktozowe w jabłkach poddanych oddziaływaniu stałych i wolnozmiennych pól magnetycznych Pełny tekst
PIOTR KAFEL, PAWEŁ NOWICKI, TADEUSZ SIKORA: Planowanie w integrowaniu systemów zarządzania w przedsiębiorstwach branży spożywczej Pełny tekst