ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2013, 3 (88)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

JOANNA STADNIK: Aminy biogenne w wyrobach mięsnych surowo dojrzewających Pełny tekst Szczegóły
MIROSŁAW GABRYSZUK, TOMASZ SAKOWSKI, EWA METERA, BEATA KUCZYŃSKA, EWA REMBIAŁKOWSKA: Wpływ żywienia na zawartość składników bioaktywnych w mleku krów z gospodarstw ekologicznych Pełny tekst Szczegóły
BARBARA BUGAJ, TERESA LESZCZYŃSKA, MIROSŁAW PYSZ, ANETA KOPEĆ, JOANNA PACHOLARZ, KATARZYNA PYSZ-IZDEBSKA: Charakterystyka i prozdrowotne właściwości Stevia rebaudiana Bertoni Pełny tekst Szczegóły
KRZYSZTOF KARPIESIUK, WOJCIECH KOZERA, DOROTA BUGNACKA, JANUSZ FALKOWSKI: Wpływ warunków chowu tuczników na jakość mięsa i profil kwasów tłuszczowych w mięśniu najdłuższym grzbietu Pełny tekst Szczegóły
ZENON NOGALSKI, PAULINA POGORZELSKA-PRZYBYŁEK, ZOFIA WIELGOSZ-GROTH, MONIKA SOBCZUK-SZUL, CEZARY PURWIN, RAFAŁ WINARSKI, JACEK NIEDŹWIEDŹ: Wartość rzeźna wolców mieszańców mięsnych w zależności od intensywności opasu i wieku zwierząt w momencie uboju Pełny tekst Szczegóły
PIOTR SZYMAŃSKI, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA: Ocena możliwości zastosowania szczepu bakterii Staphylococcus carnosus ATCC-51365 w procesie peklowania mięsa Pełny tekst Szczegóły
MONIKA SKWAREK, ZBIGNIEW J. DOLATOWSKI: Wpływ bakterii probiotycznych na właściwości reologiczne szynek surowo dojrzewających Pełny tekst Szczegóły
JUSTYNA KOZIOŁ, KATARZYNA SKRZYPCZAK, WALDEMAR GUSTAW, ADAM WAŚKO: Wpływ preparatów białek mleka na wzrost bakterii z rodzaju Bifidobacterium Pełny tekst Szczegóły
ANNA MITUNIEWICZ-MAŁEK, IZABELA DMYTRÓW, JERZY BALEJKO, MAŁGORZATA ZIARNO: Komercyjne kultury probiotyczne Lactobacillus sp. (Lb. paracasei, Lb. casei i Lb. acidophilus) w napojach fermentowanych z mleka koziego Pełny tekst Szczegóły
ANNA CHLEBOWSKA-ŚMIGIEL, MAŁGORZATA GNIEWOSZ: Próba zastosowania pullulanu jako stymulatora wzrostu wybranych bakterii probiotycznych i potencjalnie probiotycznych Pełny tekst Szczegóły
SŁAWOMIR PIETRZYK, LESŁAW JUSZCZAK, TERESA FORTUNA, KAROLINA KRÓLIKOWSKA: Wpływ kompleksowania skrobi utlenionych składnikami mineralnymi na ich właściwości reologiczne Pełny tekst Szczegóły
ANNA PTASZEK, PAWEŁ PTASZEK, MIROSŁAW GRZESIK: Zastosowanie wykładniczych reologicznych równań stanu do opisu strukturalnych właściwości hydrokoloidów Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA MARCINIAK-ŁUKASIAK, ANNA ŻBIKOWSKA: Jakość makaronów instant w zależności od warunków procesu smażenia Pełny tekst Szczegóły
AGATA GÓRSKA, KAROLINA SZULC, EWA OSTROWSKA-LIGĘZA, MAGDALENA WIRKOWSKA, JOANNA BRYŚ: Próba zastosowania β-laktoglobuliny jako nośnika palmitynianu retinylu w układach beztłuszczowych Pełny tekst Szczegóły
EMILIA JANISZEWSKA, MONIKA ARCISZEWSKA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT: Zależność między efektywnością mikrokapsułkowania aromatu wanilinowego i właściwościami fizycznymi uzyskanych proszków Pełny tekst Szczegóły
ANNA S. TARCZYŃSKA: Projektowanie żywności wygodnej z wykorzystaniem metody QFD Pełny tekst Szczegóły