ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

2013, 5 (90)

Pełne wydanie

Pobierz pełne wydanie w jednym pliku lub poszczególne artykuły poniżej. Pobierz numer

Artykuły

ARTUR WIKTOR, MAGDALENA ŚLEDŹ, MAŁGORZATA NOWACKA, DOROTA WITROWA-RAJCHERT: Możliwości zastosowania niskotemperaturowej plazmy w technologii żywności Pełny tekst Szczegóły
MAGDALENA OLSZEWSKA, ŁUCJA ŁANIEWSKA-TROKENHEIM: Odpowiedź bakterii fermentacji mlekowej na stres – stadium VBNC Pełny tekst Szczegóły
JACEK KIJOWSKI, GRZEGORZ LEŚNIEROWSKI, RENATA CEGIELSKA-RADZIEJEWSKA: Jaja cennym źródłem składników bioaktywnych Pełny tekst Szczegóły
TOMASZ SZABLEWSKI, EWA GORNOWICZ, KINGA STUPER-SZABLEWSKA, ANNA KACZMAREK, RENATA CEGIELSKA-RADZIEJEWSKA: Skład mineralny treści jaj kur ras zachowawczych z chowu ekologicznego Pełny tekst Szczegóły
TOMASZ DASZKIEWICZ, MILENA WIĘCKOWSKA, DOROTA KUBIAK, NATALIA HNATYK, MILENA KOBA-KOWALCZYK: Charakterystyka jakości mięsa z różnych elementów tuszy kozłów sarny europejskiej (Capreolus capreolus L.) odstrzelonych w północno-wschodniej i południowo-wschodniej Polsce Pełny tekst Szczegóły
TADEUSZ SZMAŃKO, JUSTYNA GÓRECKA, JAKUB NIEDŹWIEDŹ, ADAM MALICKI: Wybrane wyróżniki jakościowe polędwic sopockich zapakowanych w stanie niewychłodzonym (badania modelowe) Pełny tekst Szczegóły
JOANNA MIAZEK, JAN MROCZEK: Wpływ dodatku preparatu Gel-fat i czasu sterylizacji na właściwości modelowej konserwy mięsnej Pełny tekst Szczegóły
MAŁGORZATA WRONIAK, ANDRZEJ ANDERS, ARKADIUSZ SZTERK, RADOSŁAW SZYMCZAK: Wpływ obłuskiwania nasion na jakość sensoryczną i fizykochemiczną oraz wartość żywieniową oleju rzepakowego tłoczonego na zimno Pełny tekst Szczegóły
KATARZYNA KOZŁOWICZ, FRANCISZEK KLUZA, DARIUSZ GÓRAL: Wpływ metody zamrażania na wyciek i twardość żeli żelatynowych otrzymywanych w różnych środowiskach Pełny tekst Szczegóły
JULITA REGUŁA, ANNA GRAMZA-MICHAŁOWSKA: Wartość odżywcza oraz indeks glikemiczny produktów zbożowych z dodatkiem suszu boczniaka ostrygowatego (Pleurotus ostreatus) Pełny tekst Szczegóły
IWONA JASIŃSKA-KULIGOWSKA, MACIEJ KULIGOWSKI, PIOTR KOŁODZIEJCZYK, JAN MICHNIEWICZ: Wpływ procesów fermentacji, ekstruzji i wypieku na zawartość fruktanów w produktach żytnich Pełny tekst Szczegóły
ADAM KOPEĆ, ALDONA BAĆ: Wpływ dodatku mąki łubinowej na jakość chleba pszenżytniego Pełny tekst Szczegóły
JOANNA MILALA, MICHAŁ SÓJKA, KATARZYNA KRÓL, MARIA BUCZEK: Charakterystyka składu chemicznego owoców Rosa pomifera ‘Karpatia’ Pełny tekst Szczegóły
ARKADIUSZ TELESIŃSKI, MONIKA GRZESZCZUK, DOROTA JADCZAK, GABRIELA WYSOCKA, MIROSŁAW ONYSZKO: Ocena zmian zawartości azotanów(V) w wybranych ziołach przyprawowych w zależności od sposobu ich utrwalenia i czasu przechowywania Pełny tekst Szczegóły
IWONA KOWALCZUK, KRYSTYNA GUTKOWSKA, MARTA SAJDAKOWSKA, SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS, ANNA KOZŁOWSKA, ANNA OLEWNIK-MIKOŁAJEWSKA: Innowacyjny konsument żywności pochodzenia zwierzęcego Pełny tekst Szczegóły
MAREK NOWAK, MACIEJ OZIEMBŁOWSKI, TADEUSZ TRZISZKA, HALINA BEŃ: Ocena ważności cech sera twardego i miejsca jego zakupu w opiniach konsumentów z Holandii, Niemiec i Polski Pełny tekst Szczegóły