ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA WÓJCIK, JANUSZ F. POMIANOWSKI, ELŻBIETA TOŃSKA, JANINA SOWIŃSKA, TOMASZ MITUNIEWICZ, DOROTA WITKOWSKA, ŁUKASZ CHORĄŻY, JOANNA PIOTROWSKA, AGNIESZKA KWIATKOWSKA-STENZEL, ZBIGNIEW RUDNICKI, DARIA MURAWSKA, SEBASTIAN MIELCAREK

Tytuł

Zawartość wybranych pierwiastków w mięsie kurcząt brojlerów poddanych różnym wariantom obrotu przedubojowego

Streszczenie

Celem przeprowadzonych badań było określenie zawartości: Mg, Ca, Na, K, P, Fe w mięśniach piersiowych kurcząt brojlerów ROSS 308, poddanych w okresie lata 2010 r. różnym wariantom postępowania przedubojowego. W postępowaniu przedubojowym podawano kurczętom w paszy lub w wodzie, przez siedem dni przed ubojem, fitopreparat składający się z: rutwicy lekarskiej (Herb. Galegae), pokrzywy zwyczajnej (Herb. Utricae), melisy lekarskiej (Fol. Melissae) i szałwii lekarskiej (Fol. Salviae), a następnie transportu kurcząt na różne odległości: 100, 200 oraz 300 km. Stwierdzono, że postępowanie przedubojowe wpłynęło na zawartość składników mineralnych w mięśniach piersiowych kurcząt brojlerów. Podawanie kurczętom przez siedem dni przed planowanym obrotem przedubojowym fitopreparatu wraz z paszą wpłynęło nieznacznie na wzrost zawartości składników mineralnych w mięśniach piersiowych w porównaniu z grupą kontrolną i grupą otrzymującą fitopreparat z wodą do picia. Wykazano zbliżony poziom lub zwiększenie zawartości pierwiastków w mięśniach piersiowych kurcząt transportowanych na odległość 100 i 200 km. Natomiast w mięśniach kurcząt transportowanych na odległość 300 km nastąpiło zmniejszenie zawartości pierwiastków w stosunku do grupy nietransportowanej.

Słowa kluczowe

kurczęta, zioła, transport, mięśnie piersiowe, składniki mineralne

Do pobrania