ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ARTUR SZWENGIEL, MARIA CZARNECKA, LEONARDA GRUCHAŁA, ZBIGNIEW CZARNECKI

Tytuł

Właściwości i zastosowanie lewanu

Streszczenie

Lewan jest wielkocząsteczkowym β-(2→6)-fruktofuranozylo-fruktanem z β-(2→1) terminalną resztą przyłączoną do α-glukopiranozy. Wiedza o występowaniu, biosyntezie i właściwościach tego fruktanu jest obszerna. Wyniki badań wskazują na duży aplikacyjny potencjał lewanu i produktów jego hydrolizy w obszarze żywności o właściwościach prozdrowotnych. Głównymi czynnikami ograniczającymi zastosowanie lewanu w żywieniu jest jego dostępność i brak jednoznacznych wyników dotyczących kompleksowego oddziaływania lewanu na organizm człowieka i/lub zwierząt doświadczalnych. Praca jest studium dotyczącym wskaźników prozdrowotnego działania lewanu i niektórych lewanooligosacharydów. Dokonano również przeglądu możliwości zastosowania lewanu.

Słowa kluczowe

lewan, prebiotyk, SCFA, przeciwnowotworowe właściwości, funkcjonalne cechy

Do pobrania