ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANTONI RUTKOWSKI

Tytuł

Badania a potrzeby produkcji i kontroli żywności

Streszczenie

Przemiany gospodarcze kraju, rezultat przechodzenia z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki wolnorynkowej, stwarzają konieczność dostosowania struktur i potencjału badawczego do aktualnych potrzeb szczególnie w nauce o żywności. Konieczne jest ustalenie perspektywicznych kierunków badań realizowanych w jednostkach badawczo-rozwojowych i szkolnictwa wyższego oraz potrzeb przemysłu przetwórczego i administracji państwowej w tym zakresie.

Do pobrania